Đảm bảo chất lượng sản phẩm cao su thương hiệu VRG

CSVN – VRG yêu cầu các đơn vị duy trì, cải thiện, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định để thực hiện hoàn thành kế hoạch (KH) năm 2022.

Nhiều đơn vị thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất tiêu thụ cao su thương hiệu VRG trong quý I/2022. Ảnh: CTV

Năm 2022, Tập đoàn giao KH sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG cho 52 đơn vị thành viên tổng số 362.534 tấn, tăng thêm 38.939 tấn so với KH năm 2021. Trong đó, 36 đơn vị trong nước, 16 đơn vị nước ngoài, với 94% sản phẩm cao su thương hiệu VRG trên tổng chế biến 11 sản phẩm quy định tem nhãn, chất lượng VRG chế biến từ nguồn nguyên liệu tự khai thác và 20% sản phẩm cao su thương hiệu VRG trên tổng chế biến 11 sản phẩm quy định tem nhãn, chất lượng VRG chế biến từ nguồn nguyên liệu thu mua.

Đến hết quý I năm 2022, đã có 51/52 đơn vị được giao KH có sản phẩm cao su chế biến. Trong đó, 50/52 đơn vị đã triển khai thực hiện KH, tăng 3 đơn vị so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá, hầu hết các đơn vị chấp hành tốt chủ trương phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG của Tập đoàn và chủ động thực hiện KH. Đã thực hiện 71.024 tấn, đạt 20% KH, tăng 1%, cao hơn 8.146 tấn về lượng so với cùng kỳ năm 2021. Đã ký hợp đồng tiêu thụ 111.770 tấn, đạt 31% KH năm 2022; tăng 4% về tỉ lệ, cao hơn 24.868 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Giao hàng theo hợp đồng đã ký đạt 64.524 tấn, đạt 58% sản lượng theo hợp đồng đã ký, cao hơn 8.958 tấn về lượng so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung, kết quả thực hiện KH phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG quý I năm 2022 tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, Lào, đảm bảo tỉ lệ thực hiện kế hoạch.

Các công ty thành viên đã triển khai thực hiện 8 sản phẩm, gồm các sản phẩm SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, SVR 20, RSS1, RSS3, Latex HA. Trong đó, cao su cốm chiếm tỉ trọng chủ yếu, đạt 90%; riêng sản phẩm cao su tờ VRG RSS chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu sản phẩm và tỉ lệ thực hiện còn thấp so với tổng lượng sản phẩm RSS chế biến trong kỳ, phần lớn do đơn vị chưa cải thiện chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao su thương hiệu VRG RSS.

Nhìn chung VRG đánh giá cao 42/52 đơn vị đã thực hiện đạt và vượt kết hoạch trong quý I năm 2022 gồm các công ty: Bà Rịa, Bình Long, Đồng Nai, Đồng Phú, Hàng Gòn, Hòa Bình, Lộc Ninh, Phú Riềng, Phú Thịnh, Phước Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, Bảo Lâm, Chư Păh, Chư Prông, Ea H’leo, Kon Tum, Krông Buk, Mang Yang, Sa Thầy, Hà Tĩnh, Hương Khê – Hà Tĩnh, Nam Giang – Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Lai Châu II, Sơn La, Lai Châu, Quasa Geruco, Việt Lào, Bà Rịa – Kampongthom, C.R.C.K2, Bean Heack, CRCK (Chư Păh), Đồng Nai – Kratie, Đồng Phú – Kratie, EaH’Ieo BM, Hoàng Anh Mang Yang K, Krông Búk – Ratanakiri, Tây Ninh Siêm Riệp, Mê Kông.

VRG cũng biểu dương 18 công ty cao su thành viên đã chủ động thu mua, quản lý tốt chất lượng nguyên liệu cao su thu mua để bổ sung nguồn nguyên liệu thực hiện tốt KH gồm công ty: Bà Rịa, Bình Long, Đồng Nai, Đồng Phú, Hàng Gòn, Hòa Bình, Lộc Ninh, Phú Riềng, Phú Thịnh, Phước Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, Chư Prông, Ea H’leo, Mang Yang, Sa Thầy, Quasa Geruco, Việt Lào.

Để đảm bảo hoàn thành KH sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG năm 2022, VRG yêu cầu các đơn vị thành viên và các ban chuyên môn tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành KH sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG theo quy định. Tăng cường kiểm soát chất lượng tại từng công đoạn của quá trình sản xuất từ nguyên liệu tại vườn cây cho đến khi sản phẩm đến khách hàng tiêu thụ, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng công bố khi giao đến khách hàng. Duy trì, cải thiện chất lượng sản phẩm đảm bảo tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng theo quy định để thực hiện hoàn thành KH năm 2022.

CSVN