Xây dựng kế hoạch và quy trình bón phân phù hợp

Công nhân trồng mới cao su. Ảnh: Anh Bình
Công nhân trồng mới cao su. Ảnh: Anh Bình

Lãnh đạo VRG vừa chỉ đạo về công tác bón phân đợt 2/2014. Theo đó, tùy theo thực trạng, năng suất vườn cây và giá thành sản xuất, các đơn vị xem xét trình lãnh đạo VRG phê duyệt phương án tổ chức bón phân đợt 2 năm 2014. VRG giao Ban Quản lý Kỹ thuật rà soát, báo cáo lãnh đạo VRG thực trạng chất lượng các vườn cây cao su, tham mưu cho lãnh đạo phê duyệt phương án bón phân phù hợp với từng vùng miền, theo từng đối tượng vườn cây cao su. Đối với công tác tổ chức bón phân, phải xây dựng quy trình bón phân cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa hình, thổ nhưỡng tại các đơn vị thành viên, đặc biệt là các khu vực vùng sâu vùng xa như miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ. Từ đó làm cơ sở hướng dẫn cho các đơn vị thành viên triển khai công tác bón phân mang lại hiệu quả cao nhất.

P.V