Ban hành 4 Tiêu chuẩn chế biến cao su

CSVN – Hội đồng Thành viên VRG vừa ban hành 3 tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình công nghệ chế biến cao su thiên nhiên (xuất bản lần 2).
Chế biến cao su. Ảnh: Tùng Châu
Chế biến cao su. Ảnh: Tùng Châu

Các tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà máy chế biến cao su của các đơn vị thành viên thuộc VRG. Đó là các tiêu chuẩn cơ sở TCCS 101:2015/TĐCNCSVN (xuất bản lần 2), Quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVR 3L, 5; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 102:2015/TĐCNCSVN (xuất bản lần 2), Quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVR10, 20; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 103:2015/TĐCNCSVN (xuất bản lần 2), Quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su CV50, 60.

Ngoài ra, VRG cũng ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 108:2015/TĐCNCSVN về Quy trình công nghệ chế biến cao su Crepe.

Q.A