Tự hào làm công tác tuyên giáo

CSVN – Tuyên giáo là một nghề, đã là nghề thì phải yêu nghề, say mê với nghề. Tôi luôn được dạy bảo rằng: là cán bộ tuyên giáo phải thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, giữa nói và làm phải đi đôi với nhau, thường xuyên tự học, tự rèn luyện để từng bước trưởng thành.

Ảnh minh họa

Để làm tròn trách nhiệm người tuyên giáo đòi hỏi phải có sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn nêu cao tư tưởng độc lập tự chủ, tích cực học tập rèn luyện bản thân, nhất là tư tưởng lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất  đạo  đức  cách  mạng.  Thế  nào  đi  nữa,  cũng luôn phải đảm bảo đúng với nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của đơn vị. Những cán bộ trẻ chúng tôi bắt đầu nhận thức được rằng, cán bộ tuyên  giáo không chỉ có nói – viết, mà còn cần phải đảm nhiệm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, góp ý trên rất nhiều lĩnh vực. Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực cần có kiến thức đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều mảng công việc khác nhau.

Làm thế nào để viết tốt? Và trau dồi thế nào để trở thành một kỹ năng cần thiết cho công việc. Vì từng có một thời gian làm báo, trải qua nhiều công việc khác nhau nên đối với tôi việc viết lách không đến  nỗi  khó  nhọc.  Nhưng  khác  với  trước  đây  chỉ viết một mẩu tin ngắn hay một bài phản ánh, một báo cáo năm, báo cáo chuyên đề hay nhiệm kỳ, giai đoạn; còn nay làm công tác tuyên giáo có nghĩa làm công tác tham mưu tổng hợp cho Đảng, cho Tập đoàn về những chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm trong công tác chính trị, tư tưởng, văn học nghệ thuật, khoa học – công nghệ, thực hiện nhiệm  vụ  chính  trị  tại  đơn  vị…  nên  phạm  vi  hoạt động rất rộng.

Mỗi thể loại văn bản lại có một cách trình bày riêng, cách hành văn khác nhau cho nên, dù muốn dù không, chúng tôi cũng phải cố gắng hoàn thiện kỹ năng này. Bởi đơn giản một điều, cán bộ tuyên giáo phải nắm bắt được tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác dự báo, nếu không dự báo, không tham mưu, không đưa được các ý kiến hay, các đề xuất góp ý mới mẻ vào văn bản là thiếu sót và chưa phát huy được vai trò thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi khi chuẩn bị các văn bản, cán bộ trẻ chúng tôi  luôn  ý  thức  sâu  sắc  một  điều:  chúng  ta  đang sống trong thời đại kỹ thuật số, trong một thế giới mà  hình  ảnh,  video  và  âm  nhạc  đã  thống  trị  gần như mọi khía cạnh của cuộc sống, nhưng những từ ngữ được viết ra vẫn có tác động hiệu quả, mạnh mẽ và sâu sắc đến hành vi của con người. Do đó, viết thế nào cho uyển chuyển, truyền tải thông điệp đến các đối tượng một cách hợp lý, khoa học luôn là đòi hỏi nghiêm khắc nhất với những người làm công tác tham mưu, công tác tư tưởng của Đảng. Cùng với dòng  chảy  của  thời  gian,  chúng  tôi  được  va  chạm, được rèn dũa nhiều hơn với nghề; không chỉ được các đồng nghiệp hỗ trợ mà các bậc cha chú cũng truyền đạt thêm cho nhiều kinh nghiệm quý báu, cách thức và phương pháp xử lý vấn đề sao cho uyển chuyển, phù hợp với lòng người để thuận tiện trong công việc.

Để bài viết được sâu sắc, cán bộ tuyên giáo ngoài kỹ thuật viết còn cần có kinh nghiệm, vốn kiến thức tương đối rộng, phông văn hóa đa dạng, đa ngành. Từ cách xây dựng đề cương bài viết đến việc lựa chọn chủ đề, viết cho đối tượng nào đã bộc lộ kỹ năng của người làm công tác tuyên giáo. Để làm tốt các việc đó, người làm công tác tư tưởng đầu tiên phải tích cực học hỏi, từ nghiên cứu, đề xuất, tham gia thẩm định, hướng dẫn đến kiểm tra việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng ở nhiều cấp… Một trong những yêu cầu của công việc là phải xây dựng báo cáo, tổng hợp  tình  hình,  viết  phải  đủ,  phải  ngắn  gọn  và  phải chính xác.

Do vậy, làm cán bộ tuyên giáo là phải không ngừng rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo và kỹ năng đề xuất. Người làm công  tác  tuyên  giáo  còn  phải  nắm  rõ  chủ  trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phải am hiểu các lĩnh vực hoạt động thực tiễn của mình đồng thời nhạy bén với thông tin, biết phân tích, định hướng, sàng lọc. Có như vậy, mới đảm bảo yếu tố định hướng đúng và kiên định đường lối.

ANH ĐÀO