Những bài thơ Bác Hồ viết năm Canh Dần – 1950

CSVN – Khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đang diễn ra vô cùng ác liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta hăng hái thi đua giết giặc lập công trên các mặt trận, hướng tới chuẩn bị tổng phản công như trong Thơ chúc năm mới của Bác Hồ viết đăng trên Báo Sự thật số 128, ra ngày 19/2/1950 với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu nhưng chứa đựng tình thần lạc quan cách mạng, có sức động viên to lớn đối với bộ đội và nhân dân ta lúc bấy giờ:

Ảnh: Internet

Kính chúc đồng bào năm mới,

Mọi người càng thêm phấn khởi,

Toàn dân xung phong thi đua,

Đẩy mạnh cuộc chuẩn bị tới.

Chuyển mau sang tổng phản công,

Kháng chiến nhất định thắng lợi.

Bài thơ cổ vũ mạnh mẽ phong trào toàn dân ở hậu phương và tiền tuyến ra sức thi đua, quyết lập công đầu và định hướng rõ nét cho việc đấu tranh, là sự chuẩn bị mọi mặt để tiến hành cuộc tổng phản công giành thắng lợi hoàn toàn.

Đây là cơ sở thực tiễn để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo quân và dân ta mở nhiều trận đánh lớn khắp các vùng miền, tiến tới tổng phản công và nổi dậy làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Cũng trong năm 1950, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60, Bác Hồ đã viết bài thơ Sáu mươi tuổi. Đây là bài thơ rất hiếm Bác viết về mình, cho thấy sự lạc quan cách mạng, tinh thần vô tư phóng khoáng, yêu đời của lãnh tụ thiên tài:

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,

So với ông Bành vẫn thiếu niên,

Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe,

Trần mà như thế kém gì tiên!

Trong nhiều năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức trong sáng và phong cách mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tự trau dồi, rèn giũa phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công bộc của nhân dân…

Xuân về ôn lại vài bài thơ đầy tính lạc quan cách mạng, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thấy được cốt cách của những người cộng sản chân chính mà Người là hiện thân tiêu biểu, cũng là dịp để mỗi chúng ta tự soi, tự sửa, không ngừng hoàn thiện tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

MAI MỘNG TƯỞNG