Ông Nguyễn Minh Đoan trúng cử Chủ tịch HĐQT Cao su Bà Rịa

CSVNO – Ngày 28/6 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên, Ban Kiểm soát 3 thành viên. Ông Nguyễn Minh Đoan – Bí thứ Đảng ủy , Phó TGĐ công ty đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, Bà Huỳnh Thị Hoa giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Theo báo cáo kết quả SXKD của công ty năm 2020, sản lượng khai thác của công ty đạt trên 9,8 nghìn tấn mủ, thu mua mủ tiểu điền trên 1,4 nghìn tấn, sản lượng tiêu thụ đạt trên 11,2 nghìn tấn, tổng doanh thu đạt gần 470 tỷ đồng. Đảm bảo mức lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2020 đạt trên 99,9 tỷ đồng, chia cổ tức cho cổ đông là 4% trên mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội được kết nối trực tuyến với điểm cầu Công ty thành viên tại Campuchia

Đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh, Ban điều hành công ty đã tiến hành tổ chức theo đúng quy định của tỉnh về giãn cách phòng dịch. Tiến hành kết nối trực tuyến điểm cầu công ty với điểm cầu Công ty Cp Cao su Bà Rịa KamPongThom tại Campuchia. Đại biểu dự Đại hội được bố trí ngồi giãn cách theo quy định phòng chống dịch.

Chủ trì đại hội
Quang cảnh đại hội
VŨ PHONG – CÔNG THÀNH