Cao su Tân Biên ký kết hoạt động kết nghĩa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

CSVNO – Chiều ngày 24/3, Công ty CPCS Tân Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị ký kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ, đoàn kết quân- dân. Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp trong hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Cao su Tân Biên và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh ký kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021 – 2025

Hội nghị đã nghe Đại tá Nguyễn Văn Hoàng – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa LLVT tỉnh và các đơn vị kết nghĩa trong thời gian qua. Thông qua chương trình hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với Cao su Tân Biên giai đoạn 2021-2025; thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Thư ký kết nghĩa của 2 đơn vị; trên cơ sở đó 2 bên thống nhất chương trình hoạt động 8 nội dung gồm: Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN; công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng tự vệ; công tác tuyên huấn, tuyên truyền; công tác dân vận; hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động TDTT; công tác chính sách hậu phương quân đội; Phối hợp giúp đỡ chuyên môn kỹ thuật chăm sóc và khai thác cao su.

VRG tặng hoa chúc mừng Cao su Tân Biên và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Trong năm 2021, 2 đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã xác định từ đầu năm; tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên huấn, tuyên truyền về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ và thực hiện các nhiệm vụ khác do 2 bên xác định.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, 2 bên đã thực hiện nghi thức ký kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021-2025.

TRẦN HUỲNH