Tháng Ba 25, 2021

Trải thảm đón nhà đầu tư

CSVN – Để thu hút khách đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI, các KCN trực thuộc VRG tích cực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện nhiều ưu đãi, chia sẻ khó khăn

Trải thảm đón nhà đầu tư

CSVN – Để thu hút khách đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI, các KCN trực thuộc VRG tích cực hoàn thiện cơ sở hạ