Phát triển KCN 1 trong 3 lĩnh vực để VRG tạo đà tăng tốc

CSVN – Trong thời gian ngắn hạn và định hướng trung hạn, VRG kiên định phát triển đồng thời 5 ngành nghề kinh doanh chính. Trong đó, tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực để tạo đà tăng tốc, phát triển trong năm 2019, 2020 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 đó là sản phẩm cao su, chế biến gỗ và phát triển các khu công nghiệp (KCN).
Một góc khu công nghiệp Dầu Giây. Ảnh: Đào Phong
Một góc khu công nghiệp Dầu Giây. Ảnh: Đào Phong
Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 79,64%

Hiện nay, VRG đang đầu tư vào 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng KCN, trong đó có 8 công ty con và 4 công ty liên kết. 12 công ty này đang đầu tư và khai thác 16 KCN với tổng diện tích 6.566 ha, nằm tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Hải Dương. Tuy nhiên, trong năm 2019 và thời gian tới VRG sẽ thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty CP ĐTPT và KCN Cao su VN, Công ty CP KCN Hố Nai do các công ty này không đầu tư trên đất cao su. Như vậy, diện tích các KCN còn lại của Tập đoàn trên đất cao su là 3.392 ha, chiếm 3,65% diện tích các KCN cả nước.

Về hiệu quả kinh tế từ việc đầu tư KCN, tính lũy kế đến cuối năm 2018, tổng diện tích đất thương phẩm đã cho thuê được gần 2.300 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 79,64%; tổng doanh thu 6.519 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế 2.443 tỷ đồng; cổ tức đã chia cho các cổ đông là 1.352 tỷ đồng (số liệu trên không bao gồm của Công ty Sài Gòn VRG). Theo số liệu kế hoạch của các công ty KCN (không tính Sài Gòn VRG) đã được Tập đoàn thỏa thuận, năm 2019 tổng doanh thu đạt 1.713,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 695,54 tỷ đồng, chia cổ tức bình quân tối thiểu 24,55%. Như vậy, tính đến nay toàn bộ các công ty KCN đã chia cổ tức, trong đó KCN Nam Tân Uyên dự kiến chia cổ tức cao nhất với tỷ lệ 50%.

Phát triển KCN: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành

Tại cuộc họp giao ban lĩnh vực KCN do VRG tổ chức ngày 11/7, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao hiệu quả kinh tế mà các KCN mang lại trong những năm qua. Đồng thời, cho rằng hiện trạng hoạt động của các công ty KCN hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất, nguồn vốn… cũng như khả năng quản trị của Tập đoàn.

Còn TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo, khẳng định hiện trạng các công ty KCN trực thuộc hiện chưa tương xứng với tiềm năng của VRG, cụ thể: Giá trị đầu tư lĩnh vực này chỉ có 8% trên tổng tài sản toàn Tập đoàn. “Trước tiềm năng thế mạnh này, chúng ta phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành, trong đó phát triển từ 10.000 ha đến 15.000 ha diện tích KCN, giai đoạn 2021 – 2025. Muốn thực hiện tốt điều này, các công ty mẹ phải lập quy hoạch chi tiết, có kế hoạch triển khai cụ thể từng năm và tầm nhìn giai đoạn tiếp theo”, TGĐ Huỳnh Văn Bảo chỉ đạo.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như nguồn thu từ các KCN, TGĐ VRG cho rằng hiện nay nguồn thu chủ yếu từ việc cho thuê hạ tầng KCN, phí dịch vụ hàng năm, lãi tiền gửi ngân hàng. “Trong thời gian tới các công ty KCN cần nghiên cứu triển khai đầu tư các dịch vụ khác nhằm gia tăng giá trị, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp như kinh doanh điện, nước… và các dịch vụ tiện ích trong KCN”, ông Huỳnh Văn Bảo nhấn mạnh.

Đại diện Ban Kế hoạch Đầu tư đề xuất, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, nên tiếp tục rà soát thoái vốn tại các DN không thuộc 5 lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn, kể cả các DN đang hoạt động có hiệu quả để tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn như KCN gắn liền với khu dân cư được quy hoạch cùng với dự án cao su đang triển khai thực hiện.

Về phía các công ty KCN, để khẳng định vị thế của mình, hiện nay đã và đang thực hiện các thủ tục để đầu tư mở rộng thêm trên 4.000 ha, trong đó Công ty CP KCN Tân Bình thực hiện mở rộng giai đoạn 2 lớn nhất trong các đơn vị còn lại với 1.055,83 ha. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ngoài các dự án đang triển khai đầu tư thì các dự án mở rộng hoặc đầu tư mới, các đơn vị cần phải có quy hoạch chi tiết gửi  về Tập đoàn, đồng thời chuyển về địa phương, nơi sẽ triển khai dự án để địa phương chủ động lập quy hoạch tổng thể trình Chính phủ phê duyệt.

NG.CƯỜNG