Áo tơi anh quàng

Yêu em anh quàng áo tơi

Hỏi mưa nắng hỏi đất trời quê hương

Anh cầm câu ví giận thương

Hỏi hương đồng nội gió sương bao mùa

Quê ta cằn đất đồng chua

Tình cha duyên mẹ ngày xưa vận nghèo

Áo tơi quàng kiếp gieo neo

Câu đò đưa nghẹn mái chèo sông ơi.

Gừng cay mói mặn thắm đời

Ca dao mang dọi nón cời mà thương

Áo tơi em giấu giận thương 

Nỏ…ưng sao cứ tìm đường đến đây!

Cho anh nương náu tơi này

Câu chờ anh đợi tháng ngày vấn vương

Lúa con gái nguýt mắt lườm

“Đo lường cặn kẽ – Sai đường mần răng”

Thôi nhờ phường vải vầng trăng

Ca trù Cổ Đạm ví rằng người ơi

Hà Tĩnh. Em. Đến trọn đời

Bốn mùa dầu dãi áo tơi anh quàng.

THANH HIẾU