Gửi ngày 28/10

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Tám nhăm năm đẹp gấm hoa
Cộng đồng sức mạnh vượt qua tự hào
Thành tích dựng xây nhường nào
Đem dòng vàng trắng lớn lao dâng đời
Cao su bạt ngàn núi đồi
Bản, làng, buôn, sóc…đất trời thêm xanh
Nhờ người cầm lái ngọn ngành
Nối dòng mẫn tuệ, tâm thành vươn cao
Lời nói, chỉ đạo sát sao
Công nhân, cán bộ tâm đầu hiểu nhau
Vượt bao gian khó trước sau
Thiên tai, bão, lũ, chênh chao thị trường
Giữ rừng, giữ đất tỏa hương
Công thành, danh toại nên chương sử vàng
Ngày vui mà lệ lại tràn
Lời mừng tay xiết bạn vàng sẻ chia.

Bùi Vũ Liêm