MÙA XUÂN

Mùa xuân đã đến nơi rồi
Người công nhân đã kịp thời đón xuân

Ngày mới trên vườm ươm. Ảnh: Vũ Phong


Mùa xuân đã đến nơi rồi
Người công nhân đã kịp thời đón xuân
Bao ngày vất vả chuyên cần
Nay ta sẽ đón mùa xuân tuyệt vời
Cùng nhau sắm Tết kịp thời
Có lương và thưởng cuộc đời đổi thay
Chúng ta có được hôm nay
Quên sao cho hết những ngày đã qua
Đảng chỉ đường dẫn lối ta
Cuộc sống hạnh phúc nở hoa ngập tràn
Quyết tâm ta quyết dựng xây
Cao su nước Việt từ nay lớn dần
Đảng cho ta một mùa xuân
Công ơn của Đảng ta cần khắc ghi.

MINH QUYỀN (NT Hưng Hòa,Cao su Phước Hòa)