Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phản hồi thông tin báo chí về kết luận của Thanh tra Chính phủ

(HMC) – Ngày 19/2, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM và Hội nhà báo TPHCM để phản hồi báo chí về những nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai tại Tập đoàn này.

Kết luận thanh tra được công bố trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ ngày 19/2/2021. Ảnh chụp màn hình

Căn cứ vào tinh thần Kết luận Thanh tra nêu trên và chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ theo Công văn số 8752/VPCP-VI ngày 20/10/2020, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su VN đã thực hiện việc khắc phục kết luận thanh tra theo tinh thần Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện Kết luận Thanh tra và dự kiến sẽ báo cáo kết quả khắc phục cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong tháng 2/2021.

Tuy nhiên trong ngày 18/02/2021, một số cơ quan báo chí đã đưa thông tin chưa đầy đủ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, một số báo trên tiêu đề chỉ nêu “kết luận thanh tra ở Tập đoàn Cao su” kèm hình ảnh minh họa chỉ có trụ sở Tập đoàn Cao su, đồng thời nêu các vụ việc chuyển cơ quan điều tra nhưng không xác định rõ thuộc đơn vị nào. Trong khi đó, 12 vụ việc chuyển cơ quan điều tra không do Tập đoàn Cao su quản lý và sử dụng.

Thông tin về Tập đoàn Cao su trên báo online. Ảnh chụp màn hình.

Với nội dung mà báo chí đưa như trên đã khiến độc giả hiểu nhầm sai phạm nghiêm trọng chủ yếu tập trung ở Tập đoàn Cao su, tạo dư luận bất lợi và làm xấu hình ảnh của Tập đoàn trong và ngoài nước, gây ảnh hưởng tới Tập đoàn Cao su trên sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Ngoài ra, Tập đoàn Cao su Việt Nam khẳng định có những thiếu sót cần được khắc phục đã được chỉ rõ trong kết luận Thanh tra nhưng không có sai phạm nghiêm trọng phải chuyển cơ quan điều tra. Tập đoàn Cao Su đang từng bước khắc phục để việc quản lý, sử dụng đất đai của Tập đoàn đúng quy định pháp luật và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao nhất.

Trích nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-phan-hoi-thong-tin-bao-chi-ve-ket-luan-cua-thanh-tra-chinh-phu-14976.html