Tháng Hai 19, 2021

Nông nghiệp Việt Nam quyết làm ăn lớn

CSVN – Hàng loạt công ty lớn trong nước cũng như nước ngoài đang đổ vốn vào lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện ước mơ đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông