Cao su Chư Sê: Về đích sớm 25 ngày

CSVNO – Tính đến ngày 6/12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã khai thác hoàn thành kế hoạch VRG giao trên 2.273 tấn, về đích trước thời hạn 25 ngày và là đơn vị thứ 2 trên địa bàn Tây Nguyên hoàn thành kế hoạch sớm sau Cao su Mang Yang 50 ngày.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và Công ty trao thưởng cho các tập thể về trước kế hoạch của Nông trương Ia Ko

Theo đó, năm 2020 công ty được VRG giao khai thác 2.273,46 tấn. Trong đó, sản lượng cao su khai thác đúng tuổi là 2.000 tấn, sản lượng cao su khai thác tận thu tại dự án Ia Lâu là 273,46 tấn. Để hoàn thành kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao, công ty đã đôn đốc các đơn vị quyết liệt thực hiện kế hoạch ngay từ đầu mùa cạo bằng nhiều giải pháp như: Chỉ đạo các đơn vị, nhắc nhở công nhân tích cực trang bị đầy đủ vật tư khai thác cho vườn cây, không bỏ sót cây cạo, phần cạo, quản lý tốt lao động.

Khen thưởng đúng lúc, kịp thời cho các tập thể cá nhân về đích sớm đã tạo động lực để công nhân hăng say lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt kế hoạch của công ty

Bên cạnh đó, công ty đã phối hợp với công đoàn, các tổ chức đoàn thể khác phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất với nhiều nội dung thưởng, hình thức khác nhau, nhất là phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm đã tạo động lực lớn lao để công nhân hăng say lao động, hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng giao. Chính vì thế, đến ngày 6/12 toàn công ty đã khai thác được 2.276 tấn, đạt 100,11% kế hoạch, về trước kế hoạch giao 25 ngày.

VĂN VĨNH