Tổ chức Chương trình nghệ thuật gây Quỹ xây dựng “Làng công nhân cao su”

CSVNO – Ngày 24/9, VRG và Công đoàn CSVN đã ban hành kế hoạch liên tịch số 623 về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 91 ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2020) và gây Quỹ xây dựng “Làng Công nhân cao su”. 

Một chương trình nghệ thuật tại Hội diễn CNVC LĐ VRG.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành CSVN nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của các thế hệ cán bộ, CNVCLĐ ngành CSVN qua 91 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời quảng bá, tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của người công nhân qua các thời kỳ, tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng, phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ, xây dựng VRG phát triển bền vững.

Song song đó, vận động gây quỹ xây dựng “Làng Công nhân cao su” để khích lệ tinh thần tự hào, yêu ngành, yêu nghề, tạo được sự gắn kết của NLĐ với ngành cao su. Là động lực tích cực trong thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, VRG và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. 

Chương trình nghệ thuật dự kiến được tổ chức vào ngày 27/10 tại Hội trường Cao su Đồng Phú, với sự tham gia của 20 – 25 tiết mục do Đội văn nghệ của 7 đơn vị khu vực miền Đông Nam bộ, bao gồm: Cao su Đồng Nai; Bình Long; Phú Riềng; Đồng Phú; Lộc Ninh; Phước Hòa; Dầu Tiếng và khách mời Đoàn văn công Quân khu 7, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

MINH NHIÊN