Hội Doanh nhân trẻ VRG dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/6

CSVNO – Đó là thông tin tại cuộc họp Thường trực Hội Doanh nhân trẻ VRG về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2026, vào ngày 19/5.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu chính Văn phòng VRG

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 23/6 tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Đại hội sẽ tổng kết công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ Tập đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2026. Hiệp thương chọn cử Ban chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2026.

Quang cảnh cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

Trong khuôn khổ đại hội, VRG sẽ trao giải “Sao Vàng Cao su” lần thứ XIX và biểu dương, tôn vinh các nhà quản lý trẻ đã có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong nghiên cứu, quản lý sản xuất kinh doanh góp phần giữ vững thương hiệu “Cao su Việt Nam” trong nhiệm kỳ 2019 – 2022. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các nhà quản lý trẻ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững.

THIÊN HƯƠNG