Gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường lô”

CSVNO – Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên VRG phối hợp cùng Đoàn Công ty CP Cao su Đồng Phú đảm nhận và thực hiện Công trình “Thắp sáng đường lô” và trao Nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn.

Công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DN TW lần thứ IV, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, NK 2022 – 2027

Tổng kinh phí cho 2 hoạt động này là 200 triệu đồng. Trong đó, công trình “Thắp sáng đường lô” giúp chiếu sáng cho 3 khu nội trú Nông trường Tân Hưng, Cao su Đồng Phú.

Nhà nhân ái trao cho gia đình đoàn viên khó khăn Nguyễn Thị Thúy và Hoàng Đức Nam thuộc Nông trường Thuận Phú, là đoàn viên ưu tú, gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bàn giao Nhà nhân ái đoàn viên hoàn cảnh khó khăn
TRÍ ĐỨC