Tuyên dương thanh niên tiêu biểu “4 nhất” Cao su Dầu Tiếng

CSVN – Ngày 8/8, ĐTN Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Tuyên dương Thanh niên tiêu biểu trong phong trào 4 nhất. Hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên CN phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đúng và vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng cao nhất.

Tại buổi lễ, ĐTN công ty đã tổ chức triển khai phong trào 4 nhất do Tỉnh đoàn Bình Dương phát động trong thanh niên công nhân, tập trung vào các nội dung: “Chất lượng nhất – Sáng tạo nhất – Tiết kiệm nhất – An toàn nhất”; trao đổi, chia sẻ, khuyến khích Đoàn viên, thanh niên CN đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công tác quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ĐTN công ty cũng tổ chức triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” để những ý tưởng, giải pháp sáng tạo của ĐVTN được công nhận, áp dụng làm lợi cho công ty.

B.T