ĐTN cao su Đồng Phú: 100% đoàn viên thi đua vượt sản lượng từ 5% trở lên

CSVN – Phong  trào  “Tấn  sản  phẩm  mủ vượt” và “Vườn cây thanh niên kiểu  mẫu”  do  ĐTN  Công  ty  CP Cao su Đồng Phú phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chung tay cùng đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao.

Anh Đặng Kim Mùi – Bí thư ĐTN Cao su Đồng Phú khen thưởng ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng ở Tượng đài Phú Riềng Đỏ
ĐVTN Nông trường Thuận Phú được khen thưởng vượt kế hoạch sản lượng

Những tháng thi đua nước rút, công nhân lao động công ty hăng hái thi đua nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Chính vì vậy, không khí lao động hăng say từ vườn cây đến nhà máy, tất cả đều ra sức phấn đấu vượt từ 5% kế hoạch sản lượng công ty khoán cho từng cá nhân, nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty và đảm bảo tiền lương năm sau cao hơn năm trước.

Trong đó hai phong trào lớn của ĐTN công ty khởi xướng  và  phát  động  thi  đua  3  tháng  nước  rút  cuối năm được thực hiện khá hiệu quả là “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu” và “Tấn sản phẩm mủ vượt”. Hiện nay, ĐTN công ty có 554 ĐVTN tham gia đăng ký tấn sản phẩm mủ (vượt 540 tấn), vượt khoảng 5% so với kế hoạch được giao. Tính đến tháng 11, đã có 2 tập thể tổ và 133 cá nhân hoàn thành sản lượng khai thác. Đặc biệt có đoàn viên Lê Thị Thương – công nhân khai  thác  Tổ  7,  Liên  tổ  2,  Nông  trường  Thuận  Phú đã hoàn thành trước 108 ngày so với kế hoạch được giao.

Nhằm động viên, khích lệ các cá nhân thực hiện tốt hai phong trào trên, ĐTN công ty đã tổ chức khen thưởng trực tiếp tại các tổ sản xuất cho 53 đoàn viên đã hoàn thành sản lượng được giao khoán. Mức khen thưởng cho mỗi cá nhân là 800.000 đồng/người, tổng tiền thưởng 42,4 triệu đồng. Tuy mức thưởng không cao nhưng đây là sự ghi nhận, động viên tinh thần đối với những đóng góp, cố gắng của các bạn ĐVTN trong thời gian qua.

KIM ĐẶNG