“Phong trào thi đua đóng góp to lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh”

CSVN – Ông Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã chia sẻ với Tạp chí Cao su VN về công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn và định hướng trong thời gian tới.

Ông Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao thưởng cho NLĐ tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Ng. Cường.

– Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về đóng góp của phong trào thi đua trong quá trình phát triển của VRG?

Ông Trần Ngọc Thuận: Trong những năm qua, Đảng bộ, lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và các cấp thường xuyên tuyên truyền về công tác thi đua, đúng như khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước và yêu nước thì phải thi đua”. Trong đó, coi việc vận động NLĐ tham gia các phong trào thi đua là việc làm thường xuyên, gắn yếu tố thi đua vào sản xuất để làm động lực thúc đẩy NLĐ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể nói, trong 5 năm vừa qua, với kết quả VRG đã đạt được trên tất cả các chỉ tiêu có vai trò rất lớn của công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, đây là giai đoạn rất quan trọng, vừa là tăng trưởng, phát triển, ổn định việc làm, đời sống và thu nhập NLĐ. Bên cạnh là các nhiệm vụ khác của Chính phủ giao, Tập đoàn đã chuyển đổi và tái cơ cấu thành công, đó là cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ Tập đoàn và 20 công ty nông nghiệp TNHH MTV với 4 đơn vị sự nghiệp.

Thi đua khen thưởng là phong trào xuyên suốt, gắn với truyền thống ngành cao su trong quá trình xây dựng và phát triển. Thực tế cho thấy không khí thi đua trong từng công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn rất sôi nổi, thiết thực và có nhiều đóng góp cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Việc khen thưởng các phong trào thi đua được kịp thời đã khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong CNVC LĐ.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai chủ động, thiết thực. Nội dung, phương thức tổ chức tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ đề, tiêu chí thi đua luôn được VRG xác định phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và mang tính đặc trưng riêng của ngành cao su, các phong trào này chủ yếu tập trung đến đối tượng là CNLĐ trực tiếp. Chính những phong trào thi đua đặc trưng này đã đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động hàng năm của VRG, như: phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, Thi đua lao động sản xuất giỏi; phong trào xây dựng Câu lạc bộ 2 tấn/ha; phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm; phong trào Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Tấn sản phẩm mủ vượt…

VRG đã có những chủ trương đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực sản xuất. Điều này đã góp phần rất lớn vào hiệu quả kinh tế của từng đơn vị và hiệu quả chung của Tập đoàn. Qua đó khẳng định công tác thi đua khen thưởng thực chất đã đi vào chiều sâu và lan tỏa trong từng đơn vị trong thời gian vừa qua.

Ngoài các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Tập đoàn quan tâm và tích cực đẩy mạnh. Hàng năm, đều luân phiên tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ toàn ngành, theo chu kì 2 năm một lần. Qua đó tạo sự gắn kết, thống nhất, động viên nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua, VRG chú trọng đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến vì đây là nhân tố quan trọng, nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào thi đua đã phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu để khen thưởng kịp thời và nhân rộng gương điển hình trong toàn ngành. Các đơn vị luôn tạo điều kiện để cá nhân điển hình phát huy được năng lực, sở trường trong công tác chuyên môn và đoàn thể.

Phong trào thi đua yêu nước góp phần giúp VRG hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ảnh: Trương Phát.

– Định hướng phong trào thi đua trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Thuận: Trong thời gian tới, công tác thi đua khen thưởng thực sự vẫn là động lực rất quan trọng để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trong 5 năm tới. Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua cần phát huy mạnh mẽ để tạo khí thế   thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng  tạo của mỗi tập thể và cá nhân để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Vận động CB.CNVC – LĐ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực trong các hoạt động SXKD, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, phong trào thi đua khen thưởng cần tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức  tổ chức, thi đua phải gắn với nhiệm vụ thực tế của SXKD. Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của CB.CNVC – LĐ, gắn với phát triển đời sống an sinh trên địa bàn, giữ vững trật tự, an ninh quốc phòng; tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Tôi tin rằng với truyền thống của ngành cao su, các phong trào thi đua yêu nước của VRG trong 5 năm tới nhất định sẽ có bước phát triển mới. Các đơn vị sẽ cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, phát triển SXKD và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần NLĐ. Tập đoàn sẽ ngày càng phát triển bền vững,  có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thị trường cao su thế giới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước của VRG, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CB.CNVC- LĐ đã liên tục phấn đấu, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tại từng đơn vị, góp phần vào kết quả chung của Tập đoàn. Xin chúc các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như Tập đoàn sẽ hoàn thành tốt hơn và tăng trưởng tốt hơn trong giai đoạn mới.

  • Trân trọng cảm ơn ông!
TRẦN HUỲNH (thực hiện)