Chuyển giao Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom về Đảng ủy VRG

CSVNO – Ngày 7/4, Đảng ủy VRG và Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê về Đảng ủy VRG.

Lãnh đạo Đảng ủy VRG và Huyện ủy Chư Sê ký biên bản bàn giao tổ chức Đảng

Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom được thành lập năm 2009 với tổng số đảng viên ban đầu là 9 đảng viên, đến nay chi bộ có tổng số 49 đảng viên.  Mặc dù là Chi bộ đặc thù, hoạt động SXKD tại Campuchia nhưng Chi bộ Cao su Chư Sê – Kampong Thom cùng toàn thể đảng viên vẫn luôn ý thức cao về trách nhiệm của tổ chức Đảng, của đảng viên, luôn cố gắng triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi lễ

Những năm qua, Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. 

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG đã cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê thời gian qua đã thường xuyên quan tâm Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê nói chung và Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom nói riêng, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời đề nghị, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đảng, tích cực phối hợp tốt với tỉnh và huyện trong các hoạt động, nhất là trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện và  tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê đề nghị, sau khi chuyển giao, Chi bộ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đảng ủy VRG và Huyện ủy Chư Sê ký biên bản bàn giao tổ chức Đảng

Cùng với đó là thực hiện tốt Quyết định số 61-QC/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương.

HÀ ĐỨC THÀNH