Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG: “Thực hiện nhiều giải pháp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh”

CSVN XUÂN – Sau khi cổ phần hóa, giá mủ cao su vẫn thấp, có xu hướng giảm nhưng hiệu quả SXKD của VRG vẫn đảm bảo, tăng trưởng. Doanh thu hợp nhất năm 2018 và ước đạt năm 2019 lần lượt là 22.683 tỷ đồng và 24.224 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2018 và ước đạt 2019 là 4.252 tỷ đồng và 5.255 tỷ đồng, là kết quả tương đối khả quan đối với lĩnh vực nông nghiệp.
Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trao đổi biên bản ký kết hợp tác với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ. Ảnh Vũ Phong
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao đổi biên bản ký kết hợp tác với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ. Ảnh Vũ Phong

Định hướng phát triển trong năm 2020 của VRG là tăng hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững; sắp xếp lại nguồn lực để tập trung cho ngành chính và tạo nguồn vốn cho phát triển Tập đoàn để đạt các mục tiêu kế hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Duy trì ổn định và phát triển là một Tập đoàn Kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp, dịch vụ với các lĩnh vực, ngành nghề chính bao gồm: Trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ cao su. Chế biến, sản phẩm các loại gỗ. Sản xuất sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cao su. Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên đất cao su. Đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020, VRG sẽ có những giải pháp cụ thể như sau:

Về cơ cấu, tổ chức của Tập đoàn: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Trong đó, sắp xếp trong nội bộ doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực quản lý; thực hiện việc tái cơ cấu cổ đông góp vốn ở doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, thoái vốn các doanh nghiệp ngoài ngành chính, sáp nhập doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Về sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển: Không phát triển mở rộng mới về quy mô, diện tích lĩnh vực cao su. Bên cạnh đó thực hiện thâm canh, nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển khu công nghiệp gắn với dịch vụ từ đất chuyển đổi theo quy hoạch của địa phương, đầu tư cho nông nghiệp đối với các dự án còn dở dang, đầu tư phát triển lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất những sản phẩm có giá trị, hàm lượng tinh chế cao.

Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng KHCN, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và quản lý một cách toàn diện nhằm đạt hiệu quả cao nhất, nhất là trong lĩnh vực chế biến cao su, chế biến gỗ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đầu tư trồng rừng, khai thác, quản lý bảo vệ rừng tuân thủ chương trình quản lý rừng bền vững (FSC).

Chú trọng công tác thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu và mở rộng thị trường, kể cả các thị trường truyền thống và một số thị trường mới có tiềm năng. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các công ty sản xuất sản phẩm cao su, chế biến gỗ cải tiến công nghệ và tạo ra những sản phẩm mới mang thương hiệu VRG trên thị trường, gắn với việc phát triển bền vững của Tập đoàn.

TRẦN HUỲNH (ghi)