VRG được khen thưởng trong công tác an ninh quốc phòng

CSVNO – Ngày 26/3, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng ở bộ ngành Trung ương và địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cục Dân quân tự vệ.

Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho các tập thể. Ông Bùi Ngọc Tiến – Phó ban Kiểm tra Thanh tra VRG (thứ hai từ phải sang), đại diện VRG nhận bằng khen.


Hội nghị có trên 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị trong quân đội và đại biểu của các bộ ngành Trung ương, địa phương về dự.
Đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến Phó Tổng TMT Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự và chủ trì hội nghị.


Qua 2 giờ thảo luận Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đánh giá đúng những kết quả, những tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân trong công tác quốc phòng ở bộ ngành Trung ương và địa phương năm 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã khen thưởng 17 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng ở bộ ngành Trung ương và địa phương trong năm 2020, trong đó có VRG.

NC