Thu nhập người lao động Cao su Hòa Bình đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Năm qua mặc dù dịch bệnh Covid -19 tại địa phương có những diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sự đồng lòng quyết tâm, của tập thể NLĐ, Công ty CP Cao su Hòa Bình đã nỗ lực vượt khó về đích trước kế hoạch sản lượng 11 ngày.

Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT công ty đại diện lãnh đạo VRG trao bằng khen cho lãnh đạo công ty

Cụ thể, đến hết ngày 20/12 toàn công ty khai thác được 2.500 tấn; đạt 100% so với kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm 2021, sản lượng cao su thu mua công ty sẽ đạt 1.915 tấn, đạt 127,67% kế hoạch; chế biến đạt 6.035 tấn, vượt 18,3% kế hoạch năm. Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm sẽ đạt 4.162 tấn, vươt 4,05% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 214 tỷ đồng, vượt 22,43% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế: 16,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và VRG 16,4 tỷ đồng

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm Công ty đã phát động các phong trào thi đua mang tính thiết thực. Trong đó tập trung phong trào rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả khai thác, phong trào thi đua vượt sản lượng hàng tháng, hàng quý. Các phong trào thi đua nước rút cuối năm, điều hành đơn vị tốt, lao động sản xuất giỏi, thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác sản lượng…

Ông Vũ Quang Khải – Phó TGĐ Công ty, ủy quyền của lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen và biểu trưng tiền thưởng cho lãnh đạo Công đoàn công ty

Những phong trào nói trên của công ty đều đi vào thực chất, được NLĐ nhiệt tình hưởng ứng và thi đua rất sôi nổi. Kết quả có 14/18 tổ khai thác hoàn thành kề hoạch trước thời gian, tất cả 6 Đội sản xuất đều về trước kế hoạch từ từ 15 đến 30 ngày.

Cá biệt có Đội 5 về trước kế hoạch sản lượng khai thác là 38 ngày. Tổng mức chi tiền thưởng cho các phong trào nói trên là trên 1,6 tỷ đồng (trong đó thưởng 4.000 đồng/kg mủ vượt).

Lãnh đạo công ty trao giấy khen và biểu trưng tiền thưởng cho đại diện lãnh đạo các Đội sản xuất công ty về trước kế hoạch

Với thành tích về trước kế hoạch 11 ngày, công ty đã được VRG tặng Bằng khen và phần thưởng trị giá 30 triệu đồng, Công đoàn Cao su VN thưởng 4 triệu đồng. Công ty cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho tập thể 6 Đội, mỗi Đội từ 5 đến 11 triệu đồng tùy theo diện tích và số ngày về trước kế hoạch với số tiền thưởng 50 triệu đồng. Công đoàn công ty cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho các công đoàn cơ sở 6 Đội với tổng số tiền thường trên 30 triệu đồng. 

Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Lãnh đạo – Ban điều hành đánh giá rất cao những thành tích đã đạt được của công ty.  Năm 2021 là một năm ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid 19 kéo dài, cộng thêm thời tiết khí hậu bất lợi…  ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, vượt khó công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, đây là kết rất đáng được biểu dương, khích lệ.   Ông hy vọng năm 2022, công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác cơ cấu tổ chức sản xuất, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Lãnh đạo công đoàn công ty trao giấy khen cho đại diện công đoàn cơ sở công ty

Dự kiến đến ngày 31/12 toàn công ty khai thác được 2.625 tấn, vượt 125 tấn, đạt 105% kế hoạch năm 2021. Đảm bảo mức thu nhập bình quân NLĐ toàn công ty đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.

PHONG