Cao su Mang Yang công bố nhân sự mới

CSVNO – Chiều 22/8, tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, ông Trần Đức Thuận – TV HĐQT VRG, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự đã công bố một số quyết định về nhân sự đối với công ty.
Lãnh đạo VRG công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới đối với Cao su Mang Yang
Lãnh đạo VRG công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới đối với Cao su Mang Yang

Theo đó, VRG đã có Quyết định số 265/QĐ-HĐQTCSVN ngày 22/8/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đối với ông Hoàng Trung Hưng. Đồng thời, VRG cũng đã có Quyết định số 266/QĐ-HĐQTCSVN ngày 22/8/2019 của HĐQT VRG về việc giao kiêm nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cho ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng Cơ bản VRG.

Trao quyết định đối với ông Hoàng Trung Hưng
Trao quyết định đối với ông Hoàng Trung Hưng

Ngoài ra, HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cũng đã có Quyết định số 26/QĐ – HĐTVCSMY ngày 22/8/2019 giao kiêm nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đối với ông Hoàng Trung Hưng – Thành viên HĐTV.

PHẠM MẾN