VRG nghe báo cáo nhanh về kết quả hội nghị Trung ương 10

CSVNO – Sáng ngày 27/6, tại Cơ quan phía Nam Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10.
Hội nghị khai mạc tại đầu cầu Hà Nội
Hội nghị khai mạc tại đầu cầu Hà Nội

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan đại diện phía nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lãnh đạo VRG và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 10 và các  nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như: Trung ương nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị
Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị

Đối với nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 36, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, công khai, khách quan, công tâm, minh bạch trong công tác cán bộ…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

VŨ PHONG