Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đại diện vốn

CSVNO – Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Người đại diện vốn tập đoàn tại doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 8/12 tại Hội trường T78. 350 đại biểu là cán bộ chủ chốt các đơn vị thành viên tham dự  hội nghị.   
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe trình bày nội dung các Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn VRG – Công ty cổ phần tại doanh nghiệp; dự thảo Quy chế đánh giá Người đại diện vốn; Quy chế Công bố thông tin; Quy chế quản lý sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và tổ chức thực hiện quyền cổ đông đối với các loại cổ phần chưa lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam…

Các đại biểu cũng đã được nghe phần trình bày tham luận của các đơn vị liên quan đến hoạt động SXKD của đơn vị, các kinh nghiệm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trách nhiệm, vai trò của Người đại diện vốn tại DN…

Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản giao vốn cho đại diện 20 công ty thành viên và 4 đơn vị sự nghiệp.

Các đơn vị ký biên bản bàn giao vốn
Các đơn vị ký biên bản bàn giao vốn
DSC_7140
Các đơn vị ký kết biên bản bàn giao vốn
DSC_7154
Lễ ký kết biên bản bàn giao vốn

Hội nghị cũng công bố quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2019.

Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG cho biết, việc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu, tập trung thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước, ổn định đời sống CBCNV toàn ngành góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội.

Thời gian tới còn nhiều khó khăn, cần tăng cường nâng cao vai trò của Người đại diện vốn các đơn vị để hoàn thành kế hoạch, cần sự vào cuộc của cả hệ thống, đặc biệt là Người đại diện vốn các đơn vị. Đồng thời tập trung phát triển các ngành nghề chính, quyết liệt thực hiện thoái vốn các danh mục ngoài ngành chính…

Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG cũng nhấn mạnh, trong điều kiện quản lý hiện nay việc tăng cường nâng cao vai trò của Người đại diện vốn tại các DN là hết sức quan trọng. Tốc độ gia tăng và bảo toàn phát triển vốn được đảm bảo, trong đó có vai trò rất lớn của những Người đại diện vốn các đơn vị.

Ông Thuận cũng biểu dương các Người đại diện vốn các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua đã điều hành có hiệu quả góp phần vào sự phát triển của tập đoàn. Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu, trong đó nhiệm vụ cơ bản là CPH, tập trung thoái vốn và sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh giảm; tập trung nghiên cứu các thế mạnh của đơn vị…

Người đại diện vốn phải nắm được nguyên tắc hoạt động, tình hình của đơn vị, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc của đơn vị và đưa ra các đề xuất giải pháp cho các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Từ giờ cho đến cuối năm, các đơn vị trên tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch.

Năm 2019 dự báo còn nhiều khó khăn, các đơn vị triển khai ngay quyết tâm thực hiện quyết liệt phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2019…Trách nhiệm, vai trò, vị thế của Người đại diện vốn tại các đơn vị là rất quan trọng, sau hội nghị cần phải tiếp tục phát huy và làm tốt hơn, năng động, quyết liệt hơn nữa.

MINH TÂM. ẢNH: VŨ PHONG