“Phải xem cây cao su là chủ lực”

CSVN – Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, về chiến lược phát triển và kế hoạch cơ cấu lại vườn cây của công ty giai đoạn 2016 – 2020.

my

Theo báo cáo của các phòng ban chuyên môn, hiện nay công ty chỉ có khoảng 2.000 ha là có thể trồng xen các loại cây, số diện tích này cũng được VRG cho phép thanh lý trong 1 – 2 năm tới. Trong kế hoạch dài hạn, công ty đề ra nhiều phương án nhằm cải thiện hiệu quả SXKD và giảm giá thành.

Trong đó, phương án trồng xen canh keo lai được quan tâm nhiều nhất. Ngoài ra, công ty kiến nghị một số diện tích thanh lý trong thời gian tới cho phép công ty trồng 1/2 cây keo lai và 1/2 diện tích còn lại là trồng cao su lấy gỗ.

Về vấn đề này, Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân nêu quan điểm: “Dù công ty có trồng xen cây gì và phương pháp thế nào thì cũng vẫn phải xem cây cao su là chủ lực”. Ông cũng lưu ý lãnh đạo công ty trước mắt cần nâng cao năng lực quản lý, trong chiến lược phát triển sắp tới phải cơ cấu lại vườn cây.

Văn Vĩnh