Khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm vượt kế hoạch

CSVN – Đó là chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT VRG trong cuộc họp với các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, SXKD và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Dây chuyền Nhà máy chế biến mủ Cao su Đồng Phú – Kratie được đưa vào hoạt động đúng tiến độ. Ảnh: Đào Phong
Dây chuyền Nhà máy chế biến mủ Cao su Đồng Phú – Kratie được đưa vào hoạt động đúng tiến độ. Ảnh: Đào Phong
Công tác sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt

Ông Trần Ngọc Thuận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia trong thời gian qua. Cụ thể, kết quả đầu tư, SXKD đã đạt được một số kết quả tốt như: Công tác quản lý khai thác được triển khai hiệu quả, sản lượng mủ cao su tiếp tục tăng qua các năm, hệ thống nhà máy chế biến, trạm cán vắt mủ cao su thuộc các cụm được triển khai nhanh, đồng bộ, đúng quy hoạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công nghệ. Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu trong việc hoàn thiện pháp lý đầu tư, triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai quyết liệt các vấn đề bổ sung hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư tại Campuchia trong năm 2018. Về lĩnh vực nông nghiệp, các công ty có giải pháp quản lý khai thác hiệu quả, tổ chức đào tạo, giữ chân lao động khai thác, có giải pháp phòng chống thất thoát mủ cao su mùa mưa, đồng thời triển khai các phương án khai thác với nhịp độ cạo thấp D4, D5 nếu thiếu lao động. Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch sản lượng khai thác đề ra năm 2018.

Các công ty chủ động rà soát, triển khai công tác bón phân phù hợp, chủ động có phương án, tổ chức triển khai công tác phòng chống cháy vườn cây và thời điểm thích hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chủ động rà soát, báo cáo quy mô các diện tích cao su sinh trưởng kém tại các dự án, đề xuất phương án xử lý cụ thể để Tập đoàn xem xét có chỉ đạo phù hợp.

Sớm xây dựng lộ trình xuất khẩu cao su trực tiếp tại Campuchia

Về lĩnh vực tiêu thụ, giao Ban Xuất nhập khẩu VRG nghiên cứu, đề xuất cơ chế tiêu thụ đặc biệt, linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho các công ty chủ động trong công tác bán hàng nhằm đảm bảo tiêu thụ mủ cao su tại Campuchia nhanh chóng, hiệu quả, trên tinh thần giá mủ cao su khi qua cửa khẩu về đến Việt Nam sẽ có giá bằng với giá bán mủ cao su của các đơn vị tại khu vực cửa khẩu đó.

Các công ty phải chủ động thành lập phòng hoặc bộ phận xuất nhập khẩu, chủ động tiếp cận để đảm bảo trong năm 2018 phải tự thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu mủ cao su, trang thiết bị, vật tư…đúng quy định của nước sở tại, tập trung nghiên cứu, tìm khách hàng, xây dựng phương án và lộ trình sớm xuất khẩu trực tiếp mủ cao su sản xuất tại Campuchia sang thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng khác.

Về công tác chế biến, ông Trần Ngọc Thuận biểu dương các Công ty TNHH PTCS Đồng Phú – Kratie và Công ty mẹ tại Việt Nam, Công ty CP XD Cao su Đồng Nai, Cơ khí Cao su và các nhà thầu khác đã  phối kết hợp hiệu quả, triển khai xây dựng đưa Nhà máy chế biến mủ Cao su Đồng Phú – Kratie vào hoạt động đúng tiến độ. Về quản lý suất đầu tư, các công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý hiệu quả suất đầu tư, cắt giảm chi phí, đảm bảo giá thành sản xuất.

Về công tác lao động – tiền lương, giao Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, có hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên các công ty tổ chức tuyển dụng lao động, chi trả lương cho NLĐ tại Campuchia đảm bảo quy định của nước sở tại.

Ông Thuận cũng yêu cầu các công ty mẹ tại Việt Nam, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị phải quan tâm, đồng hành, nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc hỗ trợ cho các công ty con tại Campuchia xử lý các khó khăn, tồn tại trong thời gian tới. Đồng thời xây dựng cơ chế bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ đã công tác tại các dự án Campuchia trên 5 năm về Việt Nam được bố trí công việc phù hợp, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ, có năng lực sang công tác tại các dự án Campuchia…

MINH TÂM