Cao su Campuchia

Nơi nuôi dưỡng những ước mơ

CSVN – Rừng cao su trải dài tít tắp. Tiếng xe chen lẫn tiếng chim gù. Tôi đi giữa lòng nước bạn nhưng lại dưới những tán cây do người Việt Nam trồng…. Ông anh

Campuchia chú trọng giống và thị trường cao su

CSVN – Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia vừa làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia (CARDI), Viện Nghiên cứu Cao su Campuchia (CRRI) để yêu cầu