4 công ty cao su tại Gia Lai: 543 cán bộ chiến sỹ được huấn luyện quân sự

CSVNO – Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, ngày 26/11 tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 4 công ty cao su trên địa bàn Gia Lai đã tổ chức tổng kết với sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi ký kết, căn cứ nội dung của Quy chế phối hợp, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy 4 công ty đã ban hành nghị quyết và giao các đơn vị tham mưu thực hiện. Tổ chức tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy chế phối hợp trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp

Năm 2020, tuy ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19 nhưng 4 công ty cao su và Bộ CHQS tỉnh thông qua các cuộc họp giao ban đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh, huấn luyện và tổ chức tuyên truyền cho 6.185 lượt cán bộ, chiến sỹ – người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các văn bản về công tác quân sự quốc phòng của địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2 cho 18 đồng chí, đối tượng 3 cho 137 đồng chí của 4 công ty cao su, kết quả 100% hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đều xếp loại khá, giỏi.

Lãnh đạo Cao su Chư Sê (phải) ký bàn giao Cụm trưởng cho Cao su Chư Păh

Trong công tác huấn luyện quân sự, tập huấn, diễn tập và hội thao 4 công ty cao su đã triển khai huấn luyện cho 543 cán bộ chiến sỹ với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh, đạt 81,5% tổng số lực lượng tự vệ.

100% cán bộ chiến sỹ được cấp trang phục khi thực hiện nhiệm vụ, 4 công ty cũng giải quyết việc làm cho 5 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về đơn vị công tác.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

Công tác phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng năm 2020, 4 công ty đã giải quyết việc làm cho 673 lao động trên địa bàn, trong đó có 532 người là đồng bào dân tộc thiểu số. 4 công ty cũng đầu tư xây dựng 23,2 km đường giao thông phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, hỗ trợ công an, quân đội và nhân dân trên địa bàn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng góp phần củng cố mới quan hệ đoàn kết giữa công ty với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng tự vệ.

VĂN VĨNH