Đảng bộ Cao su Chư Prông: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển bền vững

CSVN – Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến công tác khai thác và chăm sóc cao su, giá cao su giảm làm đời sống người lao động ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Đồng chí Trần Ngọc Bính - Bí thư Đảng ủy Công ty nhận Cờ đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai trao tặng
Đồng chí Trần Ngọc Bính – Bí thư Đảng ủy Công ty nhận Cờ đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai trao tặng
Đoàn kết thống nhất cao để phát huy nội lực

Bằng sự đoàn kết thống nhất cao của toàn thể cán bộ Đảng viên và công nhân lao động, công ty đã phát huy nội lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên mọi lĩnh vực. Đến nay, công ty đã định hình được 8.979 ha cao su, trong đó diện tích khai thác là 5.441 ha, gần 200 ha cà phê. Công ty đã giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, trong đó đội ngũ công nhân khai thác là 2.172 người, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 55,8% tổng số lao động.

5 năm qua, công ty đã khai thác được 38.158 tấn mủ, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch từ 2 – 3% và đạt 101% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ công ty, năng suất bình quân toàn nhiệm kỳ đạt 1,45 tấn/ha.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện, tiền lương bình quân của công nhân trong 5 năm qua đạt 5,5 triệu đồng/ người/tháng, đạt 101% so với Nghị quyết đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tư tưởng người lao động để yên tâm công tác, tạo sự đoàn kết cao trong Đảng, cùng nhau vượt qua khó khăn.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông trực thuộc huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đảng bộ hiện có 13 chi bộ với 187 đảng viên ở 7 nông trường, 3 xí nghiệp, trung tâm y tế, cơ quan công ty và Công ty Cổ phần Chư Prông – Stung Treng.[/stextbox]

Đảng ủy công ty luôn coi trọng đến công tác tư tưởng của Đảng viên, thường xuyên tổ chức tuyên truyền và sinh hoạt sâu rộng trong Đảng viên, luôn triển khai kịp thời đến từng Chi bộ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị…của các cấp ủy Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy công ty luôn kịp thời thông tin đến các Đảng viên tình hình trong nước và thế giới thông qua các tài liệu sinh hoạt Chi bộ trong những lần sinh hoạt Đảng.

Công ty còn khuyến khích công nhân tích cực phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập. Trong số 2.172 công nhân khai thác thì có đến 1.397 hộ gia đình có kinh tế khá, tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Số gia đình nghèo đã giảm đáng kể, không còn hộ công nhân thiếu đói, nhà ở tranh tre, tạm bợ… Trong 5 năm qua, công ty đã tuyển dụng 1.335 lao động, trong đó có 715 lao động là người đồng bào dân tộc tại chỗ.

Chất lượng Đảng viên và Chi bộ luôn được nâng cao

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ công ty coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Nhất là sau Đại hội lần thứ X, Đảng bộ công ty đã xây dựng chương trình, kế hoạch và quy chế hoạt động cụ thể. Hoạt động của Đảng bộ công ty cũng như các cấp ủy Đảng luôn có sự đổi mới, thường xuyên bám sát nhiệm vụ để phù hợp với tình hình của công ty.

Các Chi bộ đã duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, chất lượng đảng viên và Chi bộ được nâng lên rõ rệt. Cụ thể: Năm 2010 Đảng bộ công ty có 11/11 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), năm 2012 có 12/12 Chi bộ đạt TSVM và năm 2014 có 13/13 Chi bộ đạt TSVM.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014 cho công ty
Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014 cho công ty

Nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng bộ công ty đã phát triển được 105 Đảng viên, trong đó chuyển Đảng chính thức cho 55 đồng chí. Bên cạnh đó, hàng năm BCH Đảng bộ công ty đã chỉ đạo các Chi bộ cần chú trọng, chăm lo và bồi dưỡng, đào tạo những quần chúng ưu tú để Đảng bộ công ty xem xét kết nạp.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khai thác mủ cao su, sản xuất kinh doanh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn nhiều phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ Đảng viên, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật trong công tác ổn định tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh có hiệu quả. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ đạt 2.580 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 658 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 131,6 tỷ đồng.

Phấn đấu năm 2020 số lượng Đảng viên đạt 10% tổng số CBCNV

Với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phát triển công ty theo chiều sâu và bền vững”, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tiếp tục chỉ đạo đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, giữ vững nhịp độ tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động trong toàn Đảng bộ, đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV, xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo công ty phát triển bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty phấn đấu 100% cán bộ, Đảng viên được học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách – pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu khai thác được 59.852 tấn mủ cao su, tổng doanh thu đạt 2.838 tỷ đồng, lương bình quân của người lao động khoảng 6 triệu đồng/ người/tháng, mỗi năm kết nạp từ 25 – 30 Đảng viên mới. Phấn đấu đến năm 2020 số Đảng viên bằng 10% tổng số CB.CNV toàn công ty, phấn đấu hàng năm có trên 85% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 60% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: Văn Vĩnh