“Kiểm soát viên còn phải tham gia quản lý, hiến kế”

CSVN – “Vai trò, nhiệm vụ của kiểm soát viên (KSV) không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, giám sát mà còn tham gia vào công tác quản lý, hiến kế cho lãnh đạo. KSV phải là người quan tâm đến hoạt động SXKD và những tồn tại của đơn vị”. Đó là chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015.

>> VRG là tập đoàn duy nhất duy trì tập huấn nghiệp vụ kiểm soát viên

>> Ông Đỗ Minh Quang nhận nhiệm vụ kiểm soát viên chuyên trách VRG

Trong năm, KSV Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát một số khu vực trong và ngoài nước mà Tập đoàn đang đầu tư.Ảnh: Văn Vĩnh
Trong năm, KSV Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát một số khu vực trong và ngoài nước mà Tập đoàn đang đầu tư.Ảnh: Văn Vĩnh

Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát

Năm 2014, quy chế hoạt động của KSV Tập đoàn được xây dựng hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho KSV thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, KSV Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát một số khu vực trong và ngoài nước mà Tập đoàn đang đầu tư. Kết thúc đợt kiểm tra, KSV có lập báo cáo chi tiết đưa ra các đề xuất kiến nghị gởi ban quản lý điều hành.

Từ báo cáo đó, HĐTV và TGĐ Tập đoàn xem xét xử lý, điều chỉnh một số quy trình quản trị nội bộ trong Tập đoàn, các định mức kinh tế kỹ thuật, cơ cấu giống, chất lượng vườn cây kiến thiết cơ bản và chất lượng, số lượng phân bón của các đơn vị thành viên. Đồng thời, yêu cầu các công ty thành viên khắc phục những vấn đề mà KSV Tập đoàn kiến nghị.

Song song với việc lập các đoàn kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên, KSV còn tiến hành kiểm tra giám sát tại Công ty mẹ – Tập đoàn như: Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty mẹ, tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, huy động vốn và sử dụng vốn huy động, giám sát công tác lao động và tiền lương năm 2014. Đặc biệt, KSV giám sát công tác tái cơ cấu của Tập đoàn, công tác cổ phần hóa của các đơn vị thành viên, kết quả thoái vốn đầu tư ngoài ngành chính.

“KSV phải chuyên nghiệp, có năng lực và bản lĩnh”

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ của các KSV. Vì vậy hoạt động KSV tại các công ty đã có sự chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát không ngừng tăng lên.

KSV các đơn vị tập trung vào các vấn đề chính như: Kiểm tra giám sát tình hình SXKD, công tác khai hoang, tái canh trồng mới, thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quyết định phê duyệt của HĐTV Tập đoàn…

Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt những yêu cầu đề ra trong tình hình như hiện nay, hệ thống KSV phải chú trọng đến hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất đó là công tác quản lý giá thành và suất đầu tư. Đây là yếu tố sống còn của hoạt động SXKD. Phải làm thế nào để trong điều kiện khó khăn, nhưng vẫn đảm bảo kinh doanh có lãi. Hơn nữa, giá cao su giảm thì càng cần phải quản lý suất đầu tư, tính toán làm sao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

Thứ hai, vai trò của KSV vô cùng quan trọng. Vì vậy người làm công tác kiểm tra, giám sát phải là người có tính chuyên nghiệp, có năng lực, có bản lĩnh. Để đạt yêu cầu đó, ngoài những đợt tập huấn do Bộ NN&PTNT, Tập đoàn tổ chức, KSV cần phải tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thiện hơn nữa”.

Bài, ảnh: Quỳnh Mai