Đảng bộ Cao su Hòa Bình: 5 năm liền trong sạch vững mạnh

CSVN – Có 43 lượt Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; 751 lượt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 48 lượt Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2010- 2014). Đó là kết quả phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Công ty CPCS Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Chế biến mủ tại Công ty CPCS Hòa Bình
Chế biến mủ tại Công ty CPCS Hòa Bình

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, trong đó 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 50% số Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm, có 20% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đ/c. Đ/c Võ Bảo – TGĐ công ty được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đ/c Trần Minh Đợi và Vũ Quang Khải được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy công ty.

Tin, ảnh: Bình Nguyên