Vẫn là nắng mới

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Sáng trời nắng mới nổi lên
Ai đem vạt nắng trải bên thềm nhà
Trở mình cơn gió thổi qua
Bóng cây lồng giữa bóng ta với mình.
Đã qua mấy cuộc đăng trình
Môi duyên vẫn nở nụ tình bên nhau
Lần tay nhổ sợi tóc sâu
Mới hay tóc chở nặng màu thời gian.
Tóc sương nắng lướt khẽ khàng
Em không làm dáng dịu dàng như xưa
Tuổi đi về phía cuối mùa
Tình lâu mấy, cũng như vừa hôm qua.

Trà Kim Long