Mưa về

mua
Mưa về, lòng người vui thay
Cái nắng như thiêu đã không còn nữa
Mưa về với vùng đất hứa
Với tán cao su, chờ đợi bao giờ
Mưa về em cũng thành “nhà thơ”
Ví von:“yêu sao sắc lá…”
Đường về hôm nay thật lạ
Mắt môi ai ngợp cả góc trời….
Mưa về gió nhẹ rong chơi
Lời tình ai rót rối bời ta say
Yêu sao những tháng năm này
Bên nhau ta hát thêm đầy tiếng mưa.

Nguyễn Duy Ái