Gia hạn cuộc thi sáng tác “Cao su – Đất và người”

CSVNO – Ban tổ chức cuộc thi sáng tác “Cao su – Đất và người” xin thông báo thời gian gia hạn nhận bài dự thi ngày 01/10/2022 và công bố các giải thưởng trên số báo ra ngày 15/10/2022.

Tạp chí CSVN số 592 (01/12/2021) đăng tải Nội dung và thể lệ Cuộc thi.  Trong đó thời gian nhận bài dự thi từ 01/12/2021 – 30/5/2022.

Nay BTC xin thông báo thời gian gia hạn nhận bài dự thi ngày 01/10/2022 và công bố các giải thưởng trên số báo ra ngày 15/10/2022.  Dự kiến trao giải vào dịp kỷ niệm  93 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2022). Cao su Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng Cuộc thi của quý bạn đọc trong và ngoài ngành trong thời gian tới.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI