Cụm thi đua miền Đông Nam bộ: Phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

CSVN – Cụm thi đua miền Đông Nam bộ bao gồm 12 công ty cao su đứng chân trên địa bàn. Đây là khu vực gồm những “anh cả” của toàn ngành, có đóng góp to lớn về sản lượng khai thác, doanh thu, lợi nhuận trong toàn ngành. Không những vậy, đây cũng là khu vực có hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC – LĐ sôi nổi.

CĐ các đơn vị Cụm miền Đông Nam bộ quyết tâm cùng chuyên môn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 được dự báo còn rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn phức tạp, thời tiết diễn biến khó lường… những yếu tố khó khăn đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình SXKD của các công ty và thu nhập, đời sống của NLĐ. Tuy nhiên, phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, phát huy bề dày truyền thống, các đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ngày 30/3, tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 được tổ chức tại TP.Vũng Tàu, Công đoàn 12 đơn vị đã thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu cùng chuyên môn hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và chăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập và sức khỏe của NLĐ.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2022, 12 Công đoàn công ty Cụm thi đua miền Đông Nam bộ phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tiếp xúc đối thoại trực tiếp với công nhân tại tổ, đội, nhà máy sản xuất, đảm bảo dân chủ công khai và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của NLĐ trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ; Chủ động tham gia cùng với chuyên môn trong công tác khen thưởng, các hình thức khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua trong năm 2022, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng cho NLĐ.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn CSVN phát động. Tổ chức khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân và tập thể hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm nhằm động viên NLĐ góp phần hoàn thành sản lượng chung của các đơn vị đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 của các đơn vị Cụm miền Đông Nam bộ, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN biểu dương, ghi nhận nỗ lực của tổ chức Công đoàn các đơn vị trong năm 2021 đã đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn CSVN cũng đề nghị năm 2022, CĐ các đơn vị phải phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ, quan tâm đến NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và NLĐ bị ảnh hưởng Covid- 19. Tổ chức tốt hoạt động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

LÂM KHANH