Ngày 1/8/2014: Hạn cuối nhận bài thi viết tìm hiểu 85 năm

logoTheo thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su được Ban tổ chức (BTC) ban hành vào ngày 14/4/2014, đến ngày 1/8/2014 là thời hạn cuối cùng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành gửi bài tham gia cuộc thi. Sau đây là những quy định các cá nhân, đơn vị tham gia cuộc thi viết cần lưu ý:

– Đối với các đơn vị thành viên trong ngành: Sau khi tuyển chọn những bài xuất sắc đoạt giải ở cơ sở, khi gửi về BTC cuộc thi phải gửi kèm văn bản báo cáo kết quả cuộc thi của đơn vị với các nội dung: ngày tháng phát động, ngày tháng kết thúc nhận bài, số lượng bài dự thi, kết quả chấm điểm… có sự xác nhận của lãnh đạo đơn vị (đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành không cần thực hiện quy định này).

– Các đơn vị thành viên chấm điểm bằng phiếu chấm điểm, không chấm trực tiếp vào bài dự thi.

– Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, câu tự luận với dung lượng tối đa mỗi câu không quá 2.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

– Bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại để BTC liên hệ khi cần.

– Bài dự thi hợp lệ đối với các đơn vị, cá nhân trong ngành là bài phải trình bày đầy đủ 2 câu hỏi của Ban giám khảo.

– Đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành chỉ cần trình bày câu hỏi thứ hai.

– Bài dự thi của các cá nhân, đơn vị trong ngành gửi về BTC thông qua Tạp chí Cao su VN, qua đường bưu điện hoặc gởi trực tiếp tại trụ sở toà soạn Tạp chí Cao su VN. Địa chỉ: 236 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ bài tham gia cuộc thi viết bài tìm hiểu “Tự hào 85 năm truyền thống ngành cao su VN” và tên đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia.

– Đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành, gửi bài dự thi trực tiếp theo địa chỉ nêu trên, hoặc qua e-mail: tapchicaosuvietnam@gmail.com.

TẠP CHÍ CAO SU