tạp chí cao su

Khi truyền thống là xung lực tinh thần

CSVN – Tháng sáu về, hòa trong không khí vui tươi của người lao động trong toàn ngành khi bước vào một năm ra quân khai thác “mưa thuận gió hòa”, giá mủ cao su

Nhớ mùa báo Tết Nhâm Tuất

CSVN Xuân – Tờ báo Cao su Việt Nam của chúng tôi ra đời từ Tết năm Nhâm Tuất kéo dài một mạch suốt 36 năm cho đến Tết Mậu Tuất này. Từ chỗ lèo

Viết cho ngày 21/6

CSVNO – Tháng 6 có một ngày mà chúng tôi gọi là ngày Tết của những người làm báo, đó là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ngày này, chúng tôi được quyền

Niềm vui của những “chân đi”

CSVN – Người ta thường gọi vui người làm báo là “chân đi”, chính những chuyến đi thực tế đã cho phóng viên được trải nghiệm, được mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ thêm

Vần thơ tô điểm cho ngành

Tạp chí Cao su Việt Nam ơi! Ba tư năm tuổi vẫn xanh tươi Đẹp lắm ngành ta tươi thắm lắm Tương lai rạng rỡ điểm hành trang Đứng hiên ngang giữa bão táp mưa

Nhớ mùa báo Tết Nhâm Tuất

CSVN Xuân – Tờ báo Cao su Việt Nam của chúng tôi ra đời từ Tết năm Nhâm Tuất kéo dài một mạch suốt 36

Viết cho ngày 21/6

CSVNO – Tháng 6 có một ngày mà chúng tôi gọi là ngày Tết của những người làm báo, đó là ngày Báo chí cách

Niềm vui của những “chân đi”

CSVN – Người ta thường gọi vui người làm báo là “chân đi”, chính những chuyến đi thực tế đã cho phóng viên được trải

Vần thơ tô điểm cho ngành

Tạp chí Cao su Việt Nam ơi! Ba tư năm tuổi vẫn xanh tươi Đẹp lắm ngành ta tươi thắm lắm Tương lai rạng rỡ

Viết cho ngày 21/6

CSVNO – Tháng 6 có một ngày mà chúng tôi gọi là ngày Tết của những người làm báo, đó