Cao su Chư Prông nâng cao chất lượng vườn cây nhờ hợp tác chuyển giao kỹ thuật

CSVNO – Thời gian qua, vườn cây của Cao su Chư Prông không ngừng được cải thiện về năng suất, chất lượng. Qua đó nâng cao được năng suất lao động, trở thành điểm sáng trong công tác hợp tác chuyển giao kỹ thuật trên địa bàn Tây Nguyên.

Nhờ việc chú trọng công tác hợp tác với Viện Nghiên cứu Cao su VN nên Cao su Chư Prông luôn có vườn cây chất lượng, năng suất đáp ứng được tiêu chuẩn để sản xuất những sản phẩm chất lượng cao như latex
Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào vườn cây

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Toàn Thắng – TGĐ công ty cho biết, thời gian qua chúng tôi đã có sự hợp tác chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, cụ thể là Bộ môn sinh lý khai thác. Qua sự hợp tác này, chất lượng vườn cây cũng như năng suất lao động của người công nhân ở hầu hết các nông trường đã được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, tay nghề công nhân của chúng tôi cũng được nâng lên rõ rệt, năng suất và sản lượng luôn tăng qua từng năm nhờ ứng dụng các tiến bộ của khoa học vào khai thác cây cao su thông qua sự tư vấn, hướng dẫn của cán bộ Bộ môn sinh lý khai thác, ông Thắng cho biết thêm.

Trong báo cáo đánh giá công tác nông nghiệp của công ty năm 2022 đã nhấn mạnh, từ cuối năm 2021 Phòng quản lý kỹ thuật công ty đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su tiến hành quy hoạch bảng cạo, chế độ cạo cho vườn cây năm 2022 và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy hoạch bảng cạo.

Đồng thời, xây dựng các kế hoạch về sản lượng, kích thích, phòng trị bệnh, phân bón, mái che mưa cho vườn cây và phương pháp đào tạo tay nghề cho thợ cạo mủ. Những phần cây có sai sót đã được hướng dẫn khắc phục kịp thời, đảm bảo đúng quy hoạch, đạt yêu cầu kỹ thuật.

Chính vì thế, vụ thu hoạch mủ 2022 hầu hết các nông trường đều tiến hành mở miệng cạo sớm và hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng, năng suất bình quân toàn công ty đạt trên 1,55 tấn/ha, tăng 50kg/ha so với năm 2021.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật cho rằng, với việc kết thúc năm 2022 tất cả các nông trường đều vượt kế hoạch, công ty khai thác được 7.540 tấn, đạt 124,3% kế hoạch VRG giao, năng suất tăng 50kg/ha so với năm 2021, đây chính là kết quả tốt đẹp của việc đã hợp tác tốt với Viện nghiên cứu cao su trong việc quy hoạch bảng cạo và hướng dẫn các nông trường thực hiện đúng với quy hoạch bảng cạo.

Năng suất vườn cây và năng suất lao động đều cải thiện

Sau nhiều năm hợp tác, tay nghề công nhân ở Cao su Chư Prông đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, năm 2022 tỷ lệ công nhân có tay nghề khá giỏi toàn công ty đạt 78,5%, tăng 2,9% so với năm 2021.

Có được kết quả này, một phần không nhỏ là nhờ Bộ môn sinh lý khai thác đã cùng Phòng Quản lý kỹ thuật công ty siết chặt hơn trong công tác chấm điểm tay nghề, tập trung nhấn mạnh những lỗi thường vi phạm tại mỗi đơn vị để có biện pháp uốn nắn hiệu quả.

Thạc sỹ Nguyễn Năng – Trưởng phòng Sinh lý khai thác Viện cho rằng, “Không chỉ trong năm 2022, mà từ nhiều năm trước Cao su Chư Prông đã thực hiện đúng và tốt theo chế độ cạo và vị trí bảng cạo đã được chúng tôi tư vấn, khuyến cáo. Vì thế, qua kết quả khảo sát thực địa vườn cây trên một số lô ở 7 nông trường trực thuộc trong năm 2022, chúng tôi nhận thấy đã có sự cải thiện rất lớn về năng suất, chất lượng của vườn cây. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc tay nghề công nhân đã được cải thiện rất nhiều.”

VĂN VĨNH