Tiền lương và thu nhập người lao động Cao su Bà Rịa tăng 30%

CSVNO – Năm 2017, Công ty CPCS Bà Rịa đã hoàn thành kế hoạch (KH) SXKD trước KH 25 ngày, là một trong những đơn vị đạt tỷ lệ cao của ngành, năng suất nằm trong top 7, thu nhập NLĐ thuộc top 5, các chỉ tiêu KH và các hoạt động khác đều đạt kết quả tích cực. Đó là nhận xét của ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Người lao động công ty ngày 26/1.
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tặng cờ thi đua xuất sắc của VRG cho công ty
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG (giữa) tặng cờ thi đua xuất sắc của VRG cho công ty

Năm 2017, công ty gặp nhiều khó khăn như tiếp tục thanh lý các vườn cây già cỗi, kém hiệu quả để tái canh. Diện tích vườn cây khai thác chiếm 50,1% tổng diện tích vườn cây. Trong năm có giông lốc làm gãy đổ cây, bệnh hại phát sinh nhiều…ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của đơn vị.

Trước tình hình đó, lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí , tập trung cho sản xuất và tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống NLĐ. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh thu mua mủ tiểu điền và gia công tận dụng công suất chế biến của nhà máy, tiết giảm vật tư, hóa chất sử dụng cho vườn cây, áp dụng cạo D4 trên vườn cây khai thác. Mặt khác, tăng cường giao dịch tìm đối tác, nâng cao, phát triển thương hiệu uy tín của đơn vị và tập đoàn…

Công ty đã khai thác được trên 8.098 tấn mủ, đạt 115,69% KH năm; năng suất bình quân 1.900 kg/ha. Tái canh 418,43 ha, đạt 100% KH. Thu mua được 1.069,5 tấn; chế biến 14.757,5 tấn đạt 108,5% KH. Tổng doanh thu đạt 433,867 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế ước 104,333 tỷ đồng. Nộp ngân sách 42,243 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương và thu nhập bình quân tăng 30% so với năm 2016. Giá bán bình quân 40,5 triệu đồng/tấn.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017

Ngoài ra, các chế độ chính sách của NLĐ luôn được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho NLĐ được chú trọng. Công ty đã nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ hơn 17 tỷ đồng, bồi dưỡng chế độ độc hại 5,9 tỷ đồng…Phối hợp TTYT ngành khám sức khỏe  cho CBCNVCLĐ với tổng chi phí hơn 165 triệu đồng…Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị, sự đoàn kết của toàn thể CB CNVCLLĐ đã nỗ lực xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, khai thác đạt và vượt KH sản lượng, ổn định thu nhập và đời sống cho NLĐ.

Tại Hội nghị, có 3 tập thể và 18 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ NN& PTNT vì đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. 19 tập thể và 47 cá nhân được nhận bằng khen của VRG; 14 tập thể và 143 cá nhân được nhận bằng khen của công ty. Tổng số tiền khen thưởng hơn 1,69 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng xét đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân; 3 tập thể và 13 cá nhân nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT; 3 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen tại hội nghị
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị

Phát huy các kết quả đạt được, năm 2018, công ty phấn đấu hoàn thành KH khai thác sản lượng 8.700 tấn; chế biến 14.700 tấn, tiêu thụ 9.700 tấn. Tổng doanh thu 424,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 98,94 tỷ đồng. Nộp ngân sách 36,8 tỷ đồng. Gía bán bình quân 36,5 triệu đồng/tấn.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại hội nghị vì đã có thành tích hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ 2017
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại hội nghị vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017
Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen tại hội nghị
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại hội nghị
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó TGĐ VRG tặng cờ thi đua xuất sắc của VRG và bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Công ty luôn đảm bảo thu nhập và các chế độ chính sách cho NLĐ để họ yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị
Công ty luôn đảm bảo thu nhập và các chế độ chính sách cho NLĐ để họ yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị
VRG tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị
VRG tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị
Hội nghị cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Công đoàn Cao su Việt Nam
Hội nghị cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Công đoàn Cao su Việt Nam
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị
Quang cảnh hội nghị Đại biểu Người lao động công ty năm 2018
Quang cảnh hội nghị Đại biểu Người lao động công ty năm 2018

Minh Tâm – Vũ Phong