VRG vượt khó, phát triển ổn định

CSVNO – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2022, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thứ 3 từ trái sang) và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và ba cho 4 cá nhân

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, được VRG tổ chức ngày 29/12, 2 cá nhân đã nhận thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG và ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng). 2 cá nhân nhận thưởng Huân chương Lao động hạng ba (ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG và ông Nguyễn Bá Hùng – TGĐ Cao su Nam Giang Quảng Nam).

Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam và 2 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. VRG tặng Cờ thi đua cho 29 tập thể và bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao thưởng tại hội nghị
Đảng bộ VRG lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2022, Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, sự thống nhất, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác điều hành SXKD và quyết tâm của tập thể NLĐ, VRG và các đơn vị đã phát huy truyền thống 93 năm ngành CSVN, nỗ lực vượt khó thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả khả quan.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Công tác nông nghiệp là một trong trong những kết quả nổi bật nhất trong năm 2022 của VRG. Tập đoàn được giao sản lượng khai thác 403.999 tấn, tính đến ngày 15/12, VRG đã hoàn thành chỉ tiêu này và về trước kế hoạch 16 ngày.

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả ước thực hiện SXKD năm 2022 của VRG, cụ thể: sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%). Tổng doanh thu hợp nhất 28.600 tỷ đồng (đạt 101,1%); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỷ đồng (đạt 106,1% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng (đạt 127%). Thu nhập bình quân ước đạt trên 7,7 triệu đồng/người/tháng (đạt 115,4%). Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đảm bảo và kịp thời.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.629 tỷ đồng (đạt 101,4%), lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng (đạt 124%), nộp ngân sách Nhà nước (chưa bao gồm cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước) 1.610 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và vượt thực hiện năm 2021.

Chủ trì hội nghị

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 80.000 NLĐ ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của VRG

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VRG thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên…

Các tập thể nhận bằng khen của VRG
Tiếp tục bứt phá, phát triển bền vững

VRG đưa ra kế hoạch năm 2023, cụ thể: sản lượng cao su khai thác khoảng 425.000 tấn, tiêu thụ 500.000 tấn; doanh thu và thu nhập khác đạt 28.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.200 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.629 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.610 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương kết quả nổi bật của Đảng bộ VRG, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch. Năm 2022, Đảng bộ Tập đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai quyết liệt công tác SXKD ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho NLĐ trong toàn Tập đoàn.

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị

“Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW. Với định hướng và giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và SXKD” – ông Hồ Xuân Trường, nhận định.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao những thành tích của VRG trong năm 2022. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động trong nước và thế giới, nhưng tính đến hết năm, Tập đoàn đã đạt được những thành tích rất nổi bật, tất cả các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch năm đã được Ủy ban điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

“Năm 2023 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cao su chưa có chuyển biến tích cực… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của các cấp, các doanh nghiệp, ngành nghề đều cần cố gắng có sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất. Do đó, ngay từ bây giờ, Tập đoàn phải bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch, các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo mức tăng trưởng chung khoảng từ 3% – 5% trở lên so với năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn và của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn” – ông Đỗ Hữu Huy, đề nghị.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG nhận Huân chương Lao động hạng nhì

“Ủy ban Quản lý vốn sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, năm 2023 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 94 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước” – ông Đỗ Hữu Huy, nhấn mạnh.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, nhấn mạnh: “Với bề dày truyền thống của ngành cao su, tôi tin tưởng rằng toàn thể NLĐ Tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, tiếp tục phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2023 và xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn, xây dựng ngành cao su phát triển bền vững – xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối đã tạo dựng và xứng danh Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ngành cao su Việt Nam”.

Ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng nhận Huân chương Lao động hạng nhì
TRẦN HUỲNH – VŨ PHONG