Vận dụng lợi thế để phát triển, bứt phá

CSVN – Nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng cụ thể trong điều kiện khách quan, còn đó những khó khăn tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của ngành. Khó khăn cũng là cơ hội để VRG vận dụng triệt để lợi thế này để phát triển, bứt phá, hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đẩy mạnh công tác thi đua bằng nhiều hình thức sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Ảnh: Phạm Thị Kim Thanh.
Những giải pháp kịp thời trong gian khó và thách thức

Nhiệm kỳ 2015-2020 với những khó khăn thử thách to lớn, tác động sâu rộng của các nước lớn trong tranh chấp thương mại, địa chính trị ngày càng nặng nề tác động trực tiếp toàn diện vào kinh tế xã hội toàn cầu trong cả công nghiệp và nông nghiệp. Sự ảnh hưởng của nó tác động cung – cầu sản phẩm dịch vụ, các chuỗi cung ứng dịch vụ bị ách tắc, giá cả giảm sâu, ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp, thu nhập NLĐ giảm sút.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thời tiết ngày càng cực đoan làm cho sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành cao su nói riêng bị thiệt hại nặng nề. Không ít vườn cây đang khai thác bị giông lốc gãy đổ hàng chục ngàn cây, thời tiết bất thuận làm giảm ngày cạo trên vườn cây, một số loại bệnh lá, bệnh vỏ cao su cũng làm ảnh hưởng sinh trưởng của cây và sản lượng khai thác của các đơn vị.

Cuối nhiệm kỳ dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Hầu như các ngành nghề chủ yếu của ngành đều bị sụt giảm đơn hàng do thương mại xuất nhập khẩu toàn cầu đóng cửa biên giới, khó khăn chồng chất khó khăn.

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ Tập đoàn luôn thể hiện vai trò lãnh đạo của mình bằng các nghị quyết, chương trình hành động sâu sát kịp thời với thực tiễn từng giai đoạn, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Khối DNTW, đề cao vai trò hạt nhân lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Trước hết là công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, thực hiện đúng quy chế làm việc sinh hoạt trong Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê và tự phê, chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, Ban thường vụ đảm bảo đúng quy định việc tăng cường và đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Trong đó phải kể đến vai trò của Công đoàn Cao su VN như điểm son cho sự năng động sáng tạo trong tổ chức hoạt động hướng về cơ sở, hướng về NLĐ. Sự phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn từ Tập đoàn  đến  các  đơn vị thành viên thực sự là cần thiết nhằm nâng cao vị thế của Công đoàn và NLĐ trong tình hình khó khăn, giúp chuyên môn ổn định sản xuất, tháo gỡ một phần khó khăn hiện nay.

Tổ chức Đoàn Thanh niên cũng được chú ý nâng cao vai trò xung kích, phát huy tiếng nói của Hội Doanh nhân trẻ, Hội Liên hiệp thanh niên với nhiều phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong suốt nhiệm  kỳ  Đảng  ủy VRG thường xuyên chú trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh  học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 lần 2 trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong khó khăn phải nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác thi đua bằng nhiều hình thức sáng tạo, nâng cao đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đan xen chuyển mô hình công ty cổ phần (công ty mẹ) các đơn vị thành viên, vừa  có đơn vị liên kết góp vốn, có đơn vị cổ phần, có đơn vị TNHH MTV, Đòi hỏi công tác tổ chức lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn phải kiên định xuyên suốt, gắn với mô hình và con người cụ thể trong từng đơn vị thành viên. Mặt khác sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy dần được hoàn thiện theo hướng tích cực, nâng cao hiệu quả của các nội dung công việc và hiệu quả SXKD.

Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật trên vườn cây nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Ảnh: Ngô Công Hoàng.
Viết tiếp trang sử vẻ vang

Nhiệm kỳ 2020-2025, VRG đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chưa ai có thể dự báo được hiểm họa của đại dịch Covid-19 sẽ tàn phá mức độ đến đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của VRG. Hơn bao giờ hết, đây có thể là giai đoạn mang tính sống còn của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cao su cũng không đứng ngoài cơn lốc xoáy khủng khiếp này.

Hàng trăm ngàn ha cao su căng đầy nhựa trắng đang từng giọt đưa về nhà máy với đòi hỏi năng suất cao hơn, nhằm tăng thu nhập cho NLĐ. Hàng ngàn ha đất cao su đang chuyển đổi để có sân bay Long Thành, để có các khu công nghiệp mọc lên, phát triển cho ngành và cho đất nước. Hàng chục ngàn ha đang chờ chuyển thành các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng đất.

Trên 80.000 lao động đang hàng ngày hàng giờ chờ việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trên vườn cây nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập với sự tận dụng kỹ thuật khai thác mới an toàn lao động, phát triển bền vững…

Khó khăn cũng là cơ hội để VRG vận dụng triệt để lợi thế này để phát triển, bứt phá, đó là cơ sở nguồn lực lớn nhất của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Nhưng VRG và các công ty càng mong mỏi về cơ chế đối với doanh nghiệp phải thực sự thông thoáng minh bạch. Hãy tạo sự đột phá của cơ chế, các nhà đầu tư thực sự đang cần chuyển dịch chuỗi cung ứng và sản phẩm dịch vụ về VN.

Cơ hội rất lớn thách thức cũng nhiều, tin tưởng nhiệm kỳ mới Đảng ủy VRG tiếp tục là hạt nhân lãnh đạo con thuyền VRG vượt qua khó khăn, thử thách, ghi nhiều dấu ấn tích cực cho sự phát triển bứt phá bền vững, viết tiếp những trang sử vẻ vang của VRG.

MINH ANH