VRG ban hành quy chế mới về câu lạc bộ 2 tấn/ha

CSVN – Ngày 5/9, ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT VRG đã ký quyết định số 297/QĐ – HĐQTCSVN về việc ban hành Quy chế Câu lạc bộ (CLB) đạt năng suất bình quân mủ cao su 2 tấn/ha của VRG – Công ty cổ phần. Theo đó, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Ảnh: Vũ Phong

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quy trình thực hiện việc công nhận, vinh danh và khen thưởng các đơn vị đạt năng suất bình quân theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Quy chế được ban hành nhằm tạo động lực, khuyến khích các đơn vị thành viên phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng say thi đua, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thu hoạch mủ nhằm tăng năng suất, sản lượng mủ; tăng hiệu quả sử dụng đất; tăng doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị. Tập thể được xét công nhận CLB 2 tấn/ha tùy vào tính chất thổ nhưỡng và đặc điểm vườn cây của từng vùng miền mà có những quy định về năng suất khác nhau nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được phân loại như sau:

Phân loạiNăng suất bình quân (tấn/ha)Diện tích cao su (ha)
Khu vực
Đông Nam bộ
Khu vực Tây Nguyên,
Campuchia, Lào
Khu vực Duyên hải
miền Trung, miền Bắc và Bắc – Trung Lào
ABC
Công ty>= 2>= 1,8>= 1,6>=10.000>=5.000<5.000
Nông trường/Đội sản xuất thuộc công ty>= 2>= 1,8>= 1,6>=2.200>=1.000<1.000
Tổ/Đội sản xuất thuộc nông trường>= 2,8>= 2,5>= 2,0>=200>=100<100

Khi kết thúc năm kế hoạch, các đơn vị báo cáo về VRG các chỉ tiêu năng suất, sản lượng, diện tích khai thác theo kế hoạch được giao, việc thực hiện quy trình kỹ thuật, các yếu tố liên quan khác để Ban Quản lý kỹ thuật xem xét và đề xuất Ban Tuyên giáo Thi đua tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VRG xét duyệt. Thủ trưởng công ty, nông trường, tổ/đội sản xuất chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản báo cáo thành tích. Trong quá trình khen thưởng nếu thấy bất thường, không đúng với báo cáo thì VRG sẽ tước danh hiệu thi đua, truy thu lại tiền thưởng và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu tập thể đó.

Về hình thức khen thưởng: Tập thể đơn vị nào đạt danh hiệu CLB 2 tấn thì người đứng đầu tập thể đơn vị đó được kết nạp vào thành viên CLB và tập thể được VRG tặng thưởng bằng khen và cúp lưu niệm.

Về mức thưởng

Phân loại diện tích vườn câyLoại ALoại BLoại C
Công ty20 lần mức lương cơ sở hiện hành15 lần mức lương cơ sở hiện hành10 lần mức lương cơ sở hiện hành
Nông trường/Đội sản xuất thuộc công ty12 lần mức lương cơ sở hiện hành10 lần mức lương cơ sở hiện hành8 lần mức lương cơ sở hiện hành
Tổ/Đội sản xuất thuộc nông trường6 lần mức lương cơ sở hiện hành5 lần mức lương cơ sở hiện hành4 lần mức lương cơ sở hiện hành

Nhằm khuyến khích động viên đơn vị tập trung nâng cao chất lượng vườn cây đảm bảo năng suất bền vững, đối với các tập thể liên tục đạt danh hiệu thành viên CLB 2 tấn, VRG quy định mức thưởng thêm hệ số khen thưởng “Sản xuất bền vững”.

Số năm đạt liên tụcNăm đầu<5<10>=10
Hệ số khen thưởng11,21,52

Trong khuôn khổ Hội thi Bàn tay vàng năm 2022, VRG sẽ tổ chức khen thưởng thành viên CLB 2 tấn và Bàn tay vàng giai đoạn 2020 – 2021. Theo tổng hợp của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, năm nay có 11 công ty 2 tấn/ha, 81 nông trường 2 tấn/ha, 20 tổ 3 tấn/ha được và 35 thợ giỏi đạt danh hiệu Bàn tay vàng tại Hội thi Bàn tay vàng năm 2020 sẽ được khen thưởng.

MINH NHIÊN (tổng hợp)