Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch

CSVNO – Tại Đại hội chi bộ Ban lãnh đạo VRG lần thứ II được tổ chức vào ngày 26/6, đồng chí Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG được đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư chi bộ Ban lãnh đạo VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Ban lãnh đạo VRG được thành lập tháng 1/2012, đảng viên của chi bộ là các đồng chí cấp ủy viên Đảng bộ, HĐTV và Ban TGĐ VRG, hiện tại chi bộ có 8 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ đã lãnh đạo, tham mưu trên tất cả các lĩnh vực từ công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên đến việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, chi bộ đã làm tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ VRG đến từng lĩnh vực và đơn vị thành viên một cách đầy đủ, kịp thời, phù hợp với điều kiện của từng nơi, góp phần quan trọng vào củng cố, xây dựng VRG ổn định và phát triển.

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG và ông Huỳnh Văn Bảo – UV BTV, TGĐ VRG tặng hoa cho các đồng chí không tiếp tục tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, VRG có sự tăng trưởng khá, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, VRG tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, chăm lo ổn định đời sống NLĐ.

Mục tiêu tổng quát của chi bộ trong nhiệm kỳ tới là xây dựng chi bộ Ban lãnh đạo VRG trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng đồng chí đảng viên để tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, HĐQT và Ban TGĐ VRG về những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD. 

Đ/c Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG trúng cử Bí thư Chi bộ Ban lãnh đạo VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu để VRG tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách bình quân từ 3 – 5%/năm, riêng thu nhập NLĐ phấn đấu tăng tối thiểu 5%/năm. Lãnh đạo và tham mưu tốt việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MINH NHIÊN, Ảnh: VŨ PHONG