câu lạc bộ 2 tấn

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo Rai II – Công ty TNHH MTV Cao su Chư

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các tổ, đội đạt năng suất vườn cây từ 2,5-2,8 tấn/ha

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt