Tháng Mười 3, 2022

Làm giàu từ chăn nuôi gà

CSVN – Thu lãi từ 300 – 400 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi gà giữa rừng cao su, chị Nguyễn Thị Thanh Hà – công nhân khai thác Đội 4, Nông trường (NT) Lai

Ba đời bám trụ dẫn đầu cao su

Nội tôi khai khẩn đất này Làm ra giọt mủ đắng cay trăm bề. Bẩm sinh miền đất chân quê Theo Tây xuống bến, xuôi về phương Nam. Làm phu số phận cơ hàn Tôi

Làm giàu từ chăn nuôi gà

CSVN – Thu lãi từ 300 – 400 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi gà giữa rừng cao su, chị Nguyễn Thị Thanh Hà –