“Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất”

CSVN – Đây là chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng VRG.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao cờ lưu niệm và động viên thí sinh tại Hội thi Bàn tay vàng năm 2018. Ảnh: Vũ Phong.

“Có thể khẳng định rằng, thời gian qua Tập đoàn rất quan tâm, chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng, xem đây là động lực, là giải pháp để thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của VRG nói chung và đơn vị thành viên nói riêng.

Hàng năm, Tập đoàn đều tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn hệ thống đến các đơn vị thành viên. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động và phong trào đặc thù của ngành cao su được phát động, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm. Đặc biệt là trong những sự kiện trọng đại của Tập đoàn như kỷ niệm truyền thống ngành và thi đua nước rút cuối năm, phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Do tính chất đặc thù của ngành nghề, Tập đoàn có quy mô lớn, các đơn vị trải dài khắp cả nước và tại Lào, Campuchia, vì vậy để công tác thi đua khen thưởng đạt được kết quả tốt, Tập đoàn tổ chức 14 cụm thi đua ở các khu vực, ngành nghề phù hợp.

Để công tác thi đua khen thưởng đạt hiệu quả tốt hơn nữa trong giai đoạn 2020 – 2025, lãnh đạo Tập đoàn cũng như Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn đã đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong toàn Tập đoàn và các đơn vị.Thứ nhất, từng đơn vị phải thực hiện rà soát những kết quả đã đạt được và những hạn chế để điều chỉnh, rút kinh nghiệm, triển khai các mô hình phù hợp với tình hình thực tế từng lĩnh vực, từng đơn vị.

Thứ hai, trên cơ sở các quy chế, quy định, tiêu chí về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị cần phải triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đầy đủ để qua đó đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua.

Thứ ba, trong công tác thi đua khen thưởng cần ưu tiên khen thưởng đối với lao động trực tiếp sản xuất cũng như những công trình nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng kiến hay làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu tư. Đồng thời quan tâm nhiều hơn những đơn vị đóng trên nước bạn và các đơn vị đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến, đây là việc làm mà các cơ sở cần phải thực hiện thường xuyên.

Thứ năm, các tổ chức đoàn thể cần phải phối hợp và phát huy vai trò trong việc xây dựng phương hướng, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Thứ sáu, các đơn vị cũng cần quan tâm đến việc tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, nhằm phát hiện những nhân tố mới, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương – khen thưởng kịp thời, nhân rộng ra cho mọi người học tập nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phong phú và bền vững”.

QUỲNH MAI (ghi)